Jokaisella aineella on tavallisesti omat vahvuutensa eri rikkakasveihin ja tästä syystä ne seoksina ruiskutettaessa täydentävät toistensa heikkouksia. Käytettävät torjunta-aineet ovat pääasiassa maavaikutteisia ja toimivat parhaiten kosteissa olosuhteissa.

Myös maan multavuudella on merkitystä ja aineet tehoavat sitä huonommin, mitä multavampaa maaperä on. Käytettävissä olevilla aineilla ei useimmiten ole myöskään kovin hyvät tehot yhtään suurempiin rikkakasveihin ja siksi ajoitus näyttelee tärkeää roolia kokonaisuudessa.

Kylvövuonna jaetut tankkiseokset

Paras lopputulos saavutetaan, kun kylvövuoden ruiskutukset tehdään useampaan kertaan, kahden tai useamman aineen tankkiseoksilla. Tarjolla olevilla aineilla, oikeilla aineseoksilla ja oikealla ajoituksella päästään kuitenkin varsin hyviin tuloksiin. On hyvä muistaa, että tällä tavoin toimien varmistetaan satovuosien tuotto.

Ensimmäinen ruiskutus tehdään noin 10 vrk kylvöstä, ennen kuin kumina on noussut maan pintaan. Kuminan taimettumista on tarkkailtava ja se voi kestää 7 - 20 vuorokautta olosuhteista riippuen.

Kuva1: Kylvön jälkeen rikat tulevat taimelle muutamassa päivässä, tässä vaiheessa on ensimmäisen rikkakasviruiskutuksen aika. Rikat saavat kyytiä ja kumina on pinnan alla turvassa.

Paras teho saadaan, kun ensimmäinen ruiskutus tehdää juuri ennen kuminan taimettumista. Ruiskutuksen pitkittämisessä piilee (sää)riski ja pahimmillaan kumina ehtii pintaan ennen ruiskutusta. Tällöin ensimmäinen ja kaikista tärkein ruiskutus jää tekemättä. Ensimmäisen ruiskutuksen tekemättömyyttä ei voida enää jälkikäteen täysin paikata.

Kuva 2: Ensimmäisen rikkakasviruiskutuksen teho näkyy. Rikkojen taimet ovat kuolleet ja kuminan sirkkalehdet ovat terveitä ja elinvoimaisia. Sirkkalehtivaiheessa kumina ei kestä rikkakasviruiskutusta!

Toisen ruiskutuskerran aika on, kun kuminassa 2 - 3 kasvulehteä. Ajallisesti tämä on tavallisesti noin kuukauden kuluttua ensimmäisestä ruiskutuskerrasta.

Kuva 3: Rikat kuminasta on ruiskutettu toisen kerran, kun kasvissa on 2 - 3 kasvulehteä. Kumina on hieman vioittunut mutta sitkeähenkisenä virkoaa pian ja jatkaa kasvuaan.

Katso tästä kuminan kylvövuoden ruiskutusajankohdat.

Tankkiseosreseptejä

ViljelijänBerner on tehnyt paljon koetoimintaa ja laatinut viljelijän avuksi kuminan kylvövuoden rikkakasvien ruiskutusohjelmat, joissa huomioidaan myös maalajin vaikutus. 

Katso tästä kuminan kylvövuoden ruiskutusohjelmat.

Ensimmäisessä ruiskutuksessa tankissa on useimmiten glyfosaattivalmiste (RoundUp tms.) yhdistettynä toisiin maavaikutteisiin torjunta-aineisiin. Muina torjunta-aineina seoksissa voidaan käyttää esimerkiksi Boxeria, Goltixia, Fenixiä, Senkoria tai Stomppia.

Huomaa, että Goltix 70 WG -valmisteen rikkannaisvalmiste Target SC sai Tukesin hyväksynnän käytettäväksi Minor Use -luvalla rikkakasvien torjuntaan kylvövuoden kuminalta. Käyttöä satovuosina ei ole hyväksytty jäämätutkimusten puuttumisen vuoksi.

Glyfosaatti voidaan jättää seoksesta kokonaan pois, mutta edullisuutensa ja laajan tehonsa ansiosta sen käyttö on suositeltavaa. Seoskumppaneita glyfosaattiin lisäämällä saadaan torjuntaan lisättyä pitkäkestoisuutta.

Edellä mainituista seoskumppaneista Senkor on edullinen ja tehokas aine, mutta sen käytön suhteen tulee noudattaa suurta varovaisuutta. Vähämultaisilla kivennäismailla sen purevuus saattaa tappaa tietyissä olosuhteissa myös kuminan. Näin ollen sitä ei suositella käytettävän kyseisillä maalajeilla, etenkään mikäli viikkoon ruiskutuksen jälkeen on luvattu vesisateita. Senkorilla, kuten muillakaan kuminan torjunta-aineilla ei suositella pysähdeltävän tai ruiskuteltavan suuresti päällekkäin, koska aineet kurittavat ja tappavat tällaisissa tapauksissa myös itse viljelykasvia.

Toisen ruiskutuksen aika on, kun kuminassa on soikeiden sirkkalehtien lisäksi kaksi hapsulehtistä porkkanamaista kasvulehteä. Toisessa ruiskutuksessa käytettäviä aineita ovat Boxer, Fenix, Goltix ja Lentagran. Tätä ennen, kuminan ollessa sirkkalehtiasteella, ei mitään torjuntoja tule suorittaa. Kumina on tällöin herkimmässä vaiheessa.

Edellä mainitut erikoiskasviaineet omaavat myös tiettyjä ominaisuuksia, jotka on hyvä ennalta tietää: Fenix saattaa tiettyjen vesilaatujen seurauksesta liueta huonosti ja aiheuttaa sakkaa suodattimiin ja sihteihin. Fenixin käytön jälkeen onkin hyvä tarkistaa ruiskun puhtaus.

Lentagran kosketusvaikutteisena ja erittäin hyvänä matara-aineena tuo useimpiin seoksiin hyvän lisän. Lentagran on kuitenkin ”tomuinen” formulaatti ja liukospussit vaativat harkintaa ruiskua täytettäessä. Mikäli liukospussit avaa, saattaa ruiskua ympäröidä torjunta-aineesta muodostuva pölypilvi, jos ne puolestaan heittää suoraan ruiskun säiliöön (etenkin jos vesi kylmää), saattaa heikosti liukeneva pussi tukkia imusuodattimen.

Jos ruiskussa on täyttölaite, on parasta liuottaa pussit varuiksi siinä ja käyttää tässä mahdollisuuksien mukaan vielä lämmintä vettä. Pölyämiseltä ei silti välttämättä vältytä.

Joskus kaksi ruiskutusta ei riitä pitämään kasvustoa puhtaana, joten kolmas ruiskutus saattaa tulla ajankohtaiseksi. Tällöin käytettävinä aineina ovat pääasiassa samat tuotteet kuin toisessakin ruiskutuksessa. Yksi virheistä on jättää kolmas ruiskutus tekemättä, mikäli sille näkee kasvustossa tarvetta.

Kylvövuonna kuminan syysitoisen saunakukan ja muiden siemenrikkakasvien torjuntaan voidaan käyttää myös Metro/Mistral –valmistetta. Kuminan tulee olla pitkälle kehittynyttä, tervettä ja hyvässä kasvussa, omaten yli 5 kasvulehteä ja ollen vähintään 10 cm korkeaa. Käytännössä ruiskutus sijoittuu elo-syyskuulle. Metro/Mistral tehoaa hyvin esim. syysitoiseen pillikkeeseen, savikkaan ja ristikukkaisiin rikkakasveihin. Käyttöä seuraavana vuonna ei tulekaan viljellä ristikukkaisia viljelykasveja. Käyttömäärä on 0,075 - 0,1 kg/ha, eikä sitä tule sekoittaa muihin kasvinsuojeluaineisiin.

Huom!

Kaikki kemiallinen kasvinsuojelu myöhästyttää kuminan kehitystä, mikä on hyvä ottaa huomioon viljelyä suunnitellessa. Esimerkiksi myöhäinen kylvö yhdistettynä vahvaan kasvinsuojeluun ja viileään kasvukauteen saattaa jättää kuminan liian pieneksi tuottaakseen satoa vielä ensimmäisenä satovuonna. Kylvöä onkin tarpeetonta siirtää kovin myöhäiselle ja torjuntaa on syytä tehdä vain tarpeeseen.

On kuitenkin muistettava, että mahdollisesta torjunnan laiminlyönnistä muodostuu lähes poikkeuksetta suuremmat ongelmat. Ensimmäinen ruiskutus on syytä tehdä joka tapauksessa, vaikka rikkakasveja ei juuri löytyisikään. Maavaikutteisilla aineilla torjutaan kuitenkin rikkakasvien taimettumista vielä ruiskutuksen jälkeen ja luodaan kuminalle mahdollisimman hyvä kasvuunlähtöympäristö.

Seuraavassa on lueteltu kylvövuonna hyväksyttyjä rikkakasviaineita, linkin takana tuotekuvaus, käyttöohje yms. Huomioi myös saatavilla olevat rinnakkaisvalmisteet.

Katso tästä juolavehnän ja hukkakauran torjunta sekä Suojakasvin kanssa kylvetyn kuminan rikkakasvitorjunta 

Oheisella videolla Asmo Saarinen opastaa kylvövuoden siemenrikkaksvien ruiskutuksiin. Videon on valmistanut MediaFarmi.

(Päivitetty 13.2.2024)