Hamppu kasvaa todella vahvasti keskellä kesää, tarkemmin kesäkuun puolenvälin kohdilla, noin 3 viikkoa kylvöstä. Päiväkasvu voi olla jopa 10 cm päivässä ja ravinteiden tarve on silloin suurin.

Jaetussa lannoituksessa lisälannoituksen voima tulee helposti liian myöhään kasvin käyttäväksi täysmääräisesti. Mikäli lannoituksen kuitenkin haluaa antaa kahdessa osassa, tulisi nopean kasvun vaiheeseen antaa nopeasti vaikuttavaa nitraattityppeä.

Typpilannoitus toteutetaan lohkokohtaisesti kasvin, maalajin sekä satotason perusteella. Öljyhampun kasvilajikohtaiset typpimäärät ovat kivennäismailla 150 kg/ha ja eloperäisillä mailla 110 kg/ha.

Fosforilannoitus suunnitellaan lohkokohtaisesti kasvin, maan viljavuudenja satotasen perusteella. Jos viljavuusluokka ei ole tiedossa, käytetään viljavuusluokan 6 lannoitustasoja.

Fosforilannoituksen enimmäismäärät hampulle (kg/ha) viljavuusluokan perusteella.

Yaran lannoitusohjelma öljyhampulle (ohjelmaa pävitetään)

Öljyhampulla on käytössä satokorjaus ja fosforintasaus.

 

Karjanlanta kylvön yhteydessä


Karjanlantaa voi antaa hampun perustamiseen, mutta orgaanisista ravinteista usein hitaasti vapautuva typpi ei ole ajankohdallisesti optimaalisinta kasvuvoiman tarpeeseen nähden. Öljyhamppu tarvitsee voimaa nimenomaan juhannusviikon tienoilla, eikä niinkään loppukesästä. Myöhään vapautuva typpi voi myös viivästyttää tuleentumista. Muutoin lanta on erittäin hyvä ravinnelähde hampulle.

Päivitetty 7.5.2024