Hamppu kasvaa todella vahvasti keskellä kesää, tarkemmin kesäkuun puolenvälin kohdilla, noin 3 viikkoa kylvöstä. Päiväkasvu voi olla jopa 10 cm päivässä ja ravinteiden tarve on silloin suurin.

Jaetussa lannoituksessa lisälannoituksen voima tulee helposti liian myöhään kasvin käyttäväksi täysmääräisesti. Mikäli lannoituksen kuitenkin haluaa antaa kahdessa osassa, tulisi nopean kasvun vaiheeseen antaa nopeasti vaikuttavaa nitraattityppeä.

Typpilannoituksen enimmäismäärät ympäristökorvaukseen kuuluvalla tilalla ovat 50 - 90 kiloa hehtaarille riippuen maan multavuudesta. Hyvää satoa tavoitellessaan typpilannoituksesta ei kannata pihistellä vaan antaa lannoitus täysimääräisesti maan multavuusarvon mukaisesti.

Fosforilannoituksen maksimimäärät viljavuusluokan perusteella vaihtelevat puolestaan välillä 0-34 kg/ha.

Yaran lannoitusohjelma öljyhampulle

Satotasokorjaus käytettävissä

Ympäristökorvauksen öljykasvien satotasokorjausta on mahdollista käyttää myös öljyhampulla. Tällöin aiempina vuosina saavutetun satomäärän perusteella saa antaa maksimissaan +50 kg typpeä ja +6 kg fosforia hehtaarille.

Satotasokorvaus antaa mahdollisuuden lannoitustason lisäämiseen, jos edellisen viiden vuoden aikana on jonain vuonna ylitetty ympäristökorvauksessa määritetyt satotasot viljoilla tai muilla öljykasveilla.

Käytännön viljelyssä paljon yli 100 kilon typpimääriä ei ole öljyhampulle käytetty ja tästä syystä täysiä satotasokorjauksia typen osalta ei kannata suorilta käyttää.Vaarana saattaa olla todella pitkäksi venähtänyt kasvusto ja mahdollinen myöhästynyt tuleentuminen.

Kokemuksen karttuessa lannoitustasoja voi halutessaan nostaa, mikäli siihen löytyy perusteita. Etenkin suositusta jäykemmät viljelymaat tuntuvat pitävän yleisohjeistusta suuremmista typpitasoista.

Jos tila ei ole ympäristökorvausjärjestelmän piirissä, nitraattiasetus asettaa ylärajan typpilannoitukselle.

Lue lisää satotasokorjauksesta (Lannoiteopas 2020-2021 / Yara)

Karjanlanta kylvön yhteydessä


Karjanlantaa voi antaa hampun perustamiseen, mutta orgaanisista ravinteista usein hitaasti vapautuva typpi ei ole ajankohdallisesti optimaalisinta kasvuvoiman tarpeeseen nähden. Öljyhamppu tarvitsee voimaa nimenomaan juhannusviikon tienoilla, eikä niinkään loppukesästä. Myöhään vapautuva typpi voi myös viivästyttää tuleentumista. Muutoin lanta on erittäin hyvä ravinnelähde hampulle.