Ennen kuin teet lopullisen viljelypäätöksen, katso oheinen video ja mieti, täyttyvätkö kuminan viljelyn edellytykset kohdallasi.

Tässä edellytykset vielä kirjallisesti:

1.      Pinta-ala

Uusien sopimusten minimipinta-ala on 5 hehtaaria ja sopimusvuosien myötä kuminan satoa tuottava pinta-ala tulisi pystyä pitämään vähintään 5 hehtaarissa. Kuminan viljely kannattaa kuitenkin aloittaa maltillisesti järkevä viljelykierto huomioiden.

2.      Viljelykierto

Hyvin suunnitellulla viljelykierrolla päästään hyötymään eri kasvilajien hyvistä esikasvivaikutuksista ja vältetään yksipuolisen viljelyn aiheuttamat haitat. Kumina monipuolistaa viljavaltaisen tilan viljelykiertoa. Kuminan peräkkäisviljelyä samalla lohkolla tulee välttää.

3.      Koneet ja laitteet

Kuminaa viljelevällä sopimusviljelijällä tulee olla käytettävissään kuminan viljelyyn sopiva konekanta. Mitään erikoisuuksia ei kuitenkaan tarvita, tavanomaiset viljatilan koneet ja laitteet sopivat myös kuminanviljelyyn. Erityisesti oikea-aikainen kasvinsuojelu ja sadonkorjuu on turvattava.

4.      Kuivaus

Kuminan vastaanottokosteus on 11 %. Kumina pitää pystyä kuivaamaan välittömästi puinnin jälkeen, ettei sen laatu heikkene. Kuminaa kuivataan sekä lämmin- että kylmäilmakuivureissa, huomionarvoista on kuivurin koko suhteessa keskimääräiseen hehtaarisatoon (n.2 m3, 800 kg).

5.      Varastointi

Kuminaa tulee voida varastoida jopa seuraavaan kevääseen, koska vastaanotto on jaksotettu 11 toimintakuukauden ajalle. Avonaiset laarit, lavat ja kärryt eivät sovi kuminan varastointiin.

6.      Asenne

Kumina poikkeaa tavanomaisista peltoviljelykasveista jo pelkästään sillä, että se on kaksivuotinen kasvi.  Se ei tuota satoa kylvövuonna, johon kuitenkin kohdistuu pääosa kustannuksista. Kuminan viljelijän tulee hyväksyä myös se, että kuminasta maksettava hinta vaihtelee vuosittain. Mutta jos tuottaa tasaista laatua ja määrää vuodesta toiseen, se vakauttaa myös pitkän aikavälin taloutta.

Huomioi, ettei kumina ole ns. hömppäheinä, vaan laadukas vientielintarvike, jonka tuotantoketju vaatii osaamista ja huolellisuutta aina lohkon valinnasta siihen, kun lajiteltu ja pakattu kumina lähtee Trans Farmilta maailmalle.