Finola, tukikelpoinen lajike

Trans Farmin toimittama lajike on Finola, joka on hyväksytty EU:n lajikeluetteloon. TOS-siemen ei ole tukikelpoista.

Trans Farm toimittaa omien siementuottajiensa viljelemää sertifioitua öljyhampun kylvösiementä 25 kilon säkeissä. Jokaisessa säkissä on oma, juoksevalla numerolla yksilöity vakuustodistus.

Vakuustodistus kuntaan viimeistään 30.6.

Toimita kaikista kylvöihin käytetyistä sertifioidun hampun siemensäkeistä vakuustodistukset kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle viimeistään 30.6.2022

Voit palauttaa hampun vakuustodistukset myös sähköisenä liitteenä (kuvina tai pdf-muodossa) päätukihaussa. Säilytä tällöin kuitenkin alkuperäiset vakuustodistukset mahdollista valvontaa varten.

Ilmoita hampun kylvösiemenen määrä (kg/ha) ja suunniteltu kylvöpäivä joko Vipu-palvelun kasvulohkotiedoissa tai kasvulohkolomakkeen 102B lisätiedoissa.

Jos kylvät 16.6.- 30.6.2022, ilmoita kylvöpäivä kuntaan kirjallisesti vapaamuotoisella ilmoituksella viimeistään 30.6.2022.

Tuki voidaan hylätä

Noudata edellä annettuja ohjeita. Niiden laiminlyönti johtaa tuen hylkäämiseen hampun viljelyalalta. 

Satovahinkotapauksen ilmoittaminen

Satovahinkotapauksissa hamppukasvustosta pitää näkyä joitain jäänteitä 31.8. asti.

Lähde: Ruokavirasto

(Päivitetty 5.5.2022)

Kasvuston THC-näytteet 

ELY-keskus kerää hamppuviljelyksistä näytteitä heinä-syyskuussa ennen sadonkorjuuta THC- eli tetrahydrokannabinolipitoisuuden määrittämistä varten. Tämä ei aiheuta lisätyötä tai vaadi läsnäoloa sopimustuottajalle.

Tilat, joilta näytteet kerätään, valitaan satunnaisesti. ELY-keskus kerää näytteet ajanjaksona, joka alkaa 20 päivän kuluttua kukinnan alkamisesta ja päättyy 10 päivän kuluttua kukinnan päättymisestä.

Sallittu THC-pitoisuus on enintään 0,20 prosenttia. Jos jonkin tietyn lajikkeen kaikkien näytteiden TCH-pitoisuuksien keskiarvo on yli 0,20 prosenttia kahtena peräkkäisenä vuotena, kyseinen lajike ei ole tukikelpoinen seuraavasta vuodesta alkaen.

Viljelijälle näytteiden kohonneista TCH-pitoisuuksista ei koidu seurauksia.