Tukikelpoisen öljyhampun viljely 2024

Tuki maksetaan, kun seuraavat ehdot täyttyvät

Finola, tukikelpoinen lajike

Trans Farmin toimittama, sertifioitu lajike on Finola, joka on hyväksytty EU:n lajikeluetteloon. TOS-siemen ei ole tukikelpoista.

Trans Farm toimittaa omien siementuottajiensa viljelemää sertifioitua öljyhampun kylvösiementä 25 kilon säkeissä. Jokaisessa säkissä on oma, juoksevalla numerolla yksilöity vakuustodistus.

Kylvösiemenen määrän ja suunnitellun kylvöpäivämäärän ilmoittaminen

Peltotukien haun yhteydessä tulee ilmoittaa hampun kylvösiemenmäärä (kg/ha) ja suunniteltu kylvöpäivämäärä.

Ilmoitus vakuustodistuksista viimeistään 18.6.

Toimita kaikista kylvöihin käytetyistä sertifioidun hampun siemensäkeistä vakuustodistukset kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle viimeistään 18.6.2024. 

Voit palauttaa hampun vakuustodistukset myös sähköisenä liitteenä (kuvina tai pdf-muodossa) päätukihaussa. Säilytä tällöin kuitenkin alkuperäiset vakuustodistukset mahdollista valvontaa varten.

Vaihtoehtoisesti voit toimittaa alkuperäiset vakuustodistukset kunnan maaseutuviranomaiselle, ota kuitenkin kopiot itsellesi.

Tuki voidaan hylätä

Noudata edellä annettuja ohjeita. Niiden laiminlyönti johtaa tuen hylkäämiseen hampun viljelyalalta. 

Satovahinkotapauksen ilmoittaminen

Satovahinkotapauksissa hamppukasvustosta pitää näkyä joitain jäänteitä 31.8. asti.

Lähde: Ruokavirasto

(Päivitetty 30.4.2024)

Kasvuston THC-näytteet 

ELY-keskus kerää hamppuviljelyksistä näytteitä heinä–syyskuussa ennen sadonkorjuuta THC- eli tetrahydrokannabinolipitoisuuden määrittämistä varten. Näytteet analysoidaan Ruokaviraston laboratoriossa.

Lohkot, joilta näytteet kerätään, valitaan satunnaisesti. Finola-lajikkeen näyte otetaan 55–75 vuorokauden kuluessa kylvämisestä.

Säilytä hampun kasvusto siihen asti, että näytteet voidaan ottaa. Tämän vuoksi hamppusadon voi korjata aikaisintaan 10 päivää sen jälkeen, kun hampun kukinta on loppunut.

Sallittu THC-pitoisuus on enintään 0,30 prosenttia. 

Viljelijälle näytteiden mahdollisesti kohonneista TCH-pitoisuuksista ei koidu seurauksia.

Lähde: Ruokavirasto