Öljyhampun viljelyopas

Kylvöä ennakoivat toimenpiteet

Öljyhampun kylvöön valmistautuminen ei edellytä kovinkaan poikkeuksellisia toimenpiteitä. Huomioi kuitenkin seuraavat seikat:

 • Öljyhampulle ei ole kemiallisia rikkakasviaineita, torju rikkakasvit tehokkaasti jo edeltävinä vuosina
 • Etenkin syysviljat ja kaura ovat hyviä esikasveja öljyhampulle
 • Esikasville käytetyt maavaikutteiset rikkatorjunta-aineet voivat vaikuttaa hampun itämiseen
 • Viljelykierto tulee suunnitella tarkasti (pahkahome ja gluteenittomuus)
 • Kevyehköt ja multavat kivennäismaat tuottavat parhaat sadot
 • Paras pH-alue 6 - 7
 • Maan kosteuden säilyttäminen on tärkeää ennen kylvöhetkeä
 • Tasausäestys on suositeltava toimenpide kynnetyille pelloille

Suunnittele viljelykierto tarkoin. Öljyhamppu on yksi monista pahkahomeen isäntäkasveista, kuten useimmat muutkin erikoiskasvit (mm. rypsi, rapsi, kumina, camelina, herne, härkäpapu). Pahkahomekasvien välillä on suositeltavaa pitää viljelyssä aina 5 vuotta taukoa, jotta kasvitauti pysyy kurissa, eikä aiheuta viljelykasville suuria satotappioita.

Kuva: Pahkahomeen vioituksia öljyhampulla.

Öljyhampun elintarvikelaadun tulee olla myös gluteenitonta, mikä tulee myös huomioida viljelykierrossa. Luontaisesti gluteeniton kaura on erinomainen esikasvi öljyhampulle.

Esikasveina syysmuotoiset viljat, kuten syysruis, syysvehnä, syysruisvehnä ja syysohra eivät keväällä itäessään ehdi tuottaa kunnollista siementä syksyyn mennessä. Tästä syystä nekin toimivat hyvin öljyhampun esikasveina.

Syyskasvien syksyllä itäneet yksilöt tulee kuitenkin torjua keväällä ennen hampun kylvöä. Kevätviljoissa piilee puolestaan esikasveina gluteeniriski.

Hampulla on hyvä esikasviarvo. Vahvajuurisena se muokkaa maata tehokkaasti ja jättää jälkeensä runsaasti orgaanista ainesta. 

Aloittaessaan öljyhampun viljelyä, kannattaa kokeiluun valjastaa tilan parhaat pellot. Lämpimät, avoimet, hyvän vesitalouden ja rakenteen omaavat pellot antavat kasvulle hyvän startin. Näin pitkän kasvuajan kasvi saa parhaat edellytykset sadonkorjuun onnistumiselle.

Kun kokemus karttuu, voi viljelyä vähitellen laajentaa muillekin sopiville lohkoille. Jäykimmille maille hamppua ei kuitenkaan kannata laittaa, vaan kevyehköt ja multavat kivennäismaat toimivat tässä parhaiten.Kovilla savilla hamppu jää helposti kitukasvuiseksi ja sato heikoksi.

Rakenteen lisäksi maan pH-arvo olisi hyvä olla muiden erikoiskasvien tapaan välillä 6-7. Kalkitukset kannattaa suorittaa tarpeen vaatiessa ennakoidusti.

Öljyhampulle suunniteltu lohko voi olla kynnetty, kevytmuokattu tai sängellä. Tärkeintä on säästää maan kosteutta lähestyttäessä kylvöhetkeä.

Mitä vahvemmin maa on muokattu, sitä herkemmin se haihduttaa kosteutta. Kynnetty pelto kannattaakin tästä syystä tasausäestää sopivassa hetkessä keväällä.

Suorakylvö ja juuri ennen kylvöä suoritettu kevytmuokkaus ovat kosteuden säilymisen kannalta hyviä vaihtoehtoja. Maan lämmettyä sopivaan vaiheeseen on aika aloittaa kylvöt.

Koska öljyhampulle ei ole hyväksyttyjä kasvinsuojeluaineita, on rikat torjuttava ennakkoon jo esikasvilta. Kylvövuonna kasvinsuojelu on tehtävä mekaanisesti tai glyfosaattiruiskutuksella ennen kylvöä.

Öljyhampulle ei ole olemassa kasvustoon ruiskutettavia rikkakasviaineita. Tästä syystä rikkakasvien torjunnasta tulee huolehtia ennen hamppukasvuston perustamista. Tavallisesti tämä tapahtuu maata mekaanisesti muokaten, tuhoten jo taimettuneita rikkakasveja tai putsaten pelto kemiallisesti glyfosaattivalmisteella ennen kylvöä.

Käytettävä glyfosaattimäärä valitaan tuhottavien rikkakasvien ja käytettävän valmisteen käyttöohjeen mukaisesti. Käsittely on syytä tehdä ennen kylvöä, koska öljyhamppu taimettuu muutamassa päivässä.

Kerääjäkasvin kylvö torjuu osaltaan rikkakasveja, esimerkiksi apila sopii tähän hyvin.

Hampun englanninkielinen lempinimi weed eli rikkakasvi kertoo sen, ettei perinteinen kasvustoon suoritettava rikkaäestys ole öljyhampun kohdalla kovin toimiva toimenpide.

Hamppu itsessään päätyy rikkaäkeellä helposti torjuttavien kasvien listalle. Satelliitti- tai sensoriohjatut mekaaniset täsmätorjunnat voivat kuitenkin luoda mahdollisuuksia tälläkin rintamalla tulevaisuudessa.

Pahkahomeen torjunta


Contans WG on pahkahomeelle tarkoitettu biologinen torjunta-aine, millä voidaan torjua pahkahomeriskiä ennakoivasti. Etenkin jos viljelykierto ei ole optimaalinen ja pahkahomekasveja on kierrossa useammin kuin 5 vuoden välein, on valmiste harkinnan arvoinen tuote.

Contans ruiskutetaan maahan kasvinsuojeluruiskulla juuri ennen 10-15 mm sadetta ja muokataan noin 5-10 cm syvyyteen. Maata ei saa kyntää heti käsittelyn jälkeen. Aine tappaa jo maassa olevia pahkoja ja se vaikuttaa useamman kasvukauden ajan.

Teho alkaa vaikuttaa hitaasti, vasta 2-3 kuukauden kuluttua käsittelystä. Tästä syystä käsittely on tehtävä reilusti ennen öljyhampun kylvämistä, käytännössä jo edellisenä vuonna. Contans WG on myös luomuun hyväksytty.

Huomioi seuraavat hampun kannalta hankalat rikat

 • kiertotatar ja matara ovat vaikeita lajitella pois sadosta
 • savikka ja pillike voivat kasvaa todella suuriksi
 • hukkkauraa on mahdoton havaita hamppupellosta
 • vähäiset määrät juolavehnää eivät merkittävästi haittaa hamppua mutta runsastuessaan juolavehnä vaikeuttaa lajittelua