Öljyhampun viljelyopas

Öljyhampun kylvö

Öljyhampun kylvöajankohdan määrittää maan lämpötila ja kosteus. Kun nämä ovat suotuisat, taimettuu hamppu muutamassa päivässä. Kaikki kylvötavat soveltuvat öljyhampulle.

Kun olet aikeissa kylvää öljyhamppua, huomioi seuraat seikat:

 • Kylvöajankohta maan lämpötilan ja kosteustilanteen mukaan
 • Etelä-Suomessa kylvöille päästään yleensä toukokuun puolenvälin jälkeen
 • Kaikki kylvömenetelmät sopivia
 • Kylvösyvyys noin 2 cm
 • Riviväli 12.5 - 25 cm
 • Kylvömäärä n. 25 - 30 kg/ha, riippuen siemenen itävyydestä ja muokkausmenetelmästä
 • Optimaalinen toteutuva taimitiheys 100 kpl/m2
 • Taimettuminen 4-6 vrk lämpimässä maassa
 • Kylvömuokkaus matalaan
 • Tarvittaessa jyräys muokkauksen ja kylvön välillä, jotta vältetään liian syvään kylväminen
 • Aluskasvikylvö ja nurmien perustaminen hampun alle ovat erinomaisia mahdollisuuksia
 • Ei ole hallanarka mutta kylmä alkulkesä voi haitata kehitystä

Kylvö on viimeinen pellolla tehtävä toimenpide ennen sadonkorjuuta. 

Maan kosteuden säilyttäminen on maan lämpötilan ohella kylvön tärkeimpiä asioita. Kosteutta ei pidä haaskata. Kylvöille lähdön kanssa ei pidä hätäillä mutta ei myöskään vitkastella.

Jotta kylvetty öljyhamppu saa parhaan mahdollisen lähdön kasvuun, maan lämpötilan tulisi olla noin 10 astetta ja kevätkosteutta tulisi olla jäljellä riittävästi. Kun olosuhteet ovat kohdallaan, öljyhamppu taimettuu  4 - 6 vuorokaudessa.

Tavallisesti kylvö sijoittuu ajankohdaltaan eteläisessä Suomessa toukokuun puolenvälin ja kesäkuun alun välille. Kylvöajankohdasta riippumatta hampulla on taipumus valmistua samanaikaisesti. Kaksi viikkoa myöhemmin kylvetty kasvusto on usein puitavissa samaan aikaan, kuin aiemminkin kylvetty. Tästä syystä kylvön kanssa ei kannata hätäillä vaan kylvää vasta, kun maa on oikeasti valmis kylvölle.

Oheiset kuvat ovat vuodelta 2020,samalta lohkolta, ja niissä näkyy hyvin onnistunut kylvöajankohdan valinta ja öljyhampun kasvuvoima.

Kuva 1: 22.5.2020 kylvetyt öljyhamput taimettuivat nopeasti kuudessa vuorokaudessa

Kuva 2: Rivit näkyvät hyvin 3.6.2020 

Kuva 3: 21.6.2020 hamppukasvusto oli jo varsin rehevä ja peitti ja varjosti tehokkaasti mahdollisia rikkoja

Kaikki kuvat Samuel Jussila

Pienen öljyhampun siemenen kylvösyvyys on noin kaksi senttimetriä. Kaikki kylvötavat ovat mahdollisia, tavoitteena on noin 100 kasviyksilöä neliömetrille.

Hampun siemen on kooltaan melko pientä, karkeasti vehnän ja rapsin puolesta välistä. Sopiva kylvösyvyys on noin 2 cm.

Öljyhamppu voidaan kylvää tavallisella viljankylvölle suunnitellulla kylvökoneella. Kylvökoneessa voi olla laaha- tai kiekkovantaat, tärkeintä on, että kylvösyvyys pysyy tasaisena eikä pieni siemen joudu liian syvään. Vannasvälinä tavalliset kylvökoneiden 12,5 – 25 cm sopivat hyvin hampulle.

Öljyhamppu on mahdollista kylvää muokattuun maahan tai suorakylvönä. Muokatuilla pelloilla muokkaustasaisuus on tärkeää. Joissain tapauksissa myös jyräys ennen kylvöä voi olla hyvä toimenpide estämään liian syvään kylvämistä. 

Öljyhampun kylvösiemensuositus on 25 kg/ha.

Mikäli pellossa on runsas esikasvin olkimassa ja öljyhamppu kylvetään kevyesti muokattuun peltoon tai suorakylvönä, saattaa siemenmäärän nostaminen 30 kiloon olla suositeltavaa. Osa siemenistä jää tällaisessa tilanteessa itämättä.

Myös siemenen itävyys vaikuttaa kylvösiemenmäärään. Tavallisesti itävyydet eivät ole viljojen luokkaa vaan vaihtelevat noin 75-85 % välillä. Liian tiheästä kylvöstä ei kasva kunnolla siemeniä ja liian harva kasvusto taistelee rikkakasveja vastaan alussa heikosti.

Öljyhampun taimitiheys ja kylvösiemenmäärän laskeminen

Öljyhampulla tavoiteltava kasvitiheys on noin 100 kasviyksilöä neliömetrillä mukaan lukien sekä hede- että emikasvit. Tämän tiheyden saavuttamiseksi on suositeltu tavanomaisessa kylvössä kylvösiemenmääräksi 25 kg/ha, suorakylvössä 30 kg/ha.

Kasvustohavainnot ovat osoittaneet, että itävyyden ja tsp:n mukaan lasketusta kylvötiheydestä kukintaan asti selviää noin 60 % kasviyksilöistä. 

Hampun 1000 siemenen paino on n 12 g. Jos itävyys on 80%, niin tämän perusteella voidaan määritellä kylvösiemenmäärä seuraavasti:

((100 kpl * 12 g) / 80 %) / 0,6 = 25 kg/ha

Selvää syytä siihen, miksi itävyys muuttuu näin, ei vielä tiedetä. Tulevalla kasvukaudella (2021) jatketaan kasvustohavaintojen keräämistä ja toivomme saavaamme lisätietoa myös tästä asiasta.

100 kasviyksilöä neliöllä muodostaa sopivan tiheän kasvuston, joka pitää rikkaruohot kurissa ja tuottaa hyvän sadon. Liian tiheässä kasvustossa kasvin siemeniä tuottava osa jää lyhyeksi ja sadon määrä laskee. Harvassa kasvustossa kasviyksilöt tuottavat enemmän siemeniä mutta kasvun alussa se varjostaa heikosti rikkoja.

 

Koska hampulle ei ole kasvustoon ruiskutettavaa kemiallista rikkakasvinsuojelua, on aluskasvikylvö erinomainen mahdollisuus. Apilan tai heinänsiemenen kylväminen öljyhampun alle estää osaltaan rikkakasvien kasvua ja parantaa maan kasvukuntoa.

Öljyhamppu varjostaa kasvukaudella vahvasti ja aluskasvi jää kehityksessä sen jalkoihin. Loppukesästä valmistuva öljyhamppukasvusto alkaa kuitenkin päästää valoa lävitseen. Tässä vaiheessa aluskasvit pystyvät käyttämään tilaa omaan kasvuunsa ja estämään rikkakasviongelmia.

Hampun sadonkorjuuta aluskasvit eivät tavallisesti pysty vaikeuttamaan. Öljyhamppu puidaan todella korkealta eikä alla kasvava aluskasvusto päädy puimurin pöydälle. Aluskasvit parantavat myös maan kantavuutta ja tuovat varmuutta sadonkorjuukoneille.

Etenkin apilat typensitojina ovat öljyhampulle sopivia aluskasveja. Erityisesti puna-apila on suositeltava, vahvan kasvunsa ja hyvien varjostusominaisuuksiensa puolesta. Samoin siemen- tai rehunurmien perustaminen onnistuu hienosti hampun alle.

Kuva 1: Tässä valkoapila hampun aluskasvina (Kuva: Samuel Jussila 2020)