Kuivaus tulisi aloittaa mahdollisimman nopeasti sadonkorjuun jälkeen. Öljyhamppusato voidaan kuivata joko lämmin- tai kylmäilmakuivurissa. Myöhäisestä korjuuajankohdasta johtuen on lämminilmakuivaus usein suositeltavampi vaihtoehto, koska ulkoilma on ajankohdassa usein kosteaa ja viileää. Sadon kuivaus lämminilmakuivurissa tapahtuu samaan tapaan kuin muillakin öljykasveilla.

Siemenessä olevaa öljyä tulee säästää ja kuivauslämpöä pitää matalana. Kuivauslämpö ei saisi nousta yli 45 asteen. Liian kuuma kuivauslämpö alentaa lähtökohtaisesti elintarvikelaadun sadon rehukäyttöön. Tilityshintakin laskee tällöin.

Siemenen rikkoutumista tulisi välttää, jotta siemenen sisältämä öljy ei karkaisi. Tästä syystä kiertonopeutta kannattaa kuivaamossa pitää melko hitaalla. Siemenen tavoitekosteus kuivauksen päätteeksi on 6 - 8,5 %.

Kosteusmittareista ei tavallisesti löydy öljyhampun asteikkoa. Käytettäessä rypsin/rapsin asteikkoa, lisätään saatuun mittarilukemaan 2 prosenttiyksikköä (esim. mittarilukema 6 % tarkoittaa hampun olevan todellisuudessa 8 %). Näin saatu lukema on hyvin tarkasti oikea.

Varastoi hamppu elintarvikkeelle soveltuvassa varastossa, turvattuna linnuilta ja jyrsijöiltä sekä kosteudelta. Pitkäaikaisvarastointia ei suositella ja sato olisi hyvä toimittaa vuoden sisällä sadonkorjuusta.

Öljypitoinen hamppu ottaa helposti itseensä vieraita hajuja. Hampun varastointi tulisi suunnitella siten, ettei samassa tilassa ole voimakkaasti tuoksuvia siemeniä, esim. kuminaa. Irtotavarana siilossa hamppua varastoitaessa, edellisen sadon tulee olla joku muu kuin voimakastuoksuinen laji.