Tähän yhteyteen rakentuu tulevan kasvukauden aikana Trans Farmin Öljyhampun viljelyopas kappale kerrallaan.  Nyt on luettavissa kevään viljelytoimiin liittyvät kappaleet.