Oheiseen viljelyoppaaseen on koottu mahdollisimman tarkoin käytettävissa oleva tieto öljyhampun viljelystä aina lohkon valinnasta sadon varastointiin saakka. Tekstit perustuvat vahvasti käytännön kokemuksiin. Opasta täydennetään tietämyksen karttuessa.