Kuminan kylvösiementä myydään vain sopimustuottajillemme, joilla on kasvukaudenaikainen sopimus tilaushetkellä allekirjoitettuna. Ne myydään ruskein vakuustodistuksin lajikkeettomana kaupallisena siemenenä. Lajiketieto tieto löytyy säkkiin ommellusta etiketistä.

Öljyhampun kylvösiementä voi tilata myös ilman viljelysopimusta.