Juolavehnä

Juolavehnää (Elymus repens) voidaan torjua kuminalta sekä kylvö- että satovuosina.

Jos juolavehnä haittaa kylvövuoden kuminan kasvua, se voidaan ruiskuttaa, kun juolavehnässä on 4 - 6 kasvulehteä. Ajallisesti tämä osuu yhteen toisen rikkaruiskutuksen kanssa ja juola-aine voidaan lisätä tankkiseokseen.

Jos juolavehnää on vain vähän, sen torjunta voidaan siirtää satovuodelle. Satovuonna torjunta-ajankohta käy usein yksiin koiruiskutuksen kanssa ja valmisteista voi tehdä tankkiseoksen. Samaan tankkiseokseen voi lisätä myös booria sisältävän hivenlannoitteen.

Kuminalla paras juolavehnän torjuntatulos saadaan viljelmän perustamisvuonna, koska myöhemmin rehevästi kasvava kumina estää ruiskutteen pääsyä juolavehnän lehdille. Kuminalle on hyväksytty kylvövuonna Targa Super 5 SCPilot Ultra -valmiste. Käyttömäärä on 2,5 - 3 l/ha, mutta suositeltavaa on käyttää Targan kanssa Sito-kiinnitettä, jolloin käyttömäärä on 2 l/ha + 0,2 l/ha.

Muita heinämäisiä kuin juolavehnää torjuttaessa, on syytä käyttää suositustaulukon ylimpiä käyttömääriä ja esim. kylänurmikkaan saadaan paras teho, kun siinä on ruiskutushetkellä enintään 2 lehteä. Mikäli Targa ruiskutetaan tankkiseoksena rikkakasviaineiden kanssa, kannattaa etenkin lehtivaikutteisen Lentagran tuotteen kanssa olla varovainen. Lentagranin teho kasvaa kiinnitteen lisäämisestä ja saattaa siten purra pahemmin myös itse kuminaan. Tästä syystä kiinnitteettömän annosohjeen suosiminen tällaisessa seoksessa on suositeltavampi vaihtoehto.

Targa on tarkka ruiskutuksen sääolosuhteille. Tärkeämpää kuin annosmäärä on oikea ruiskutussää. Oikea ruiskutusajankohta on erittäin aikaisin aamulla, ilmankosteuden ollessa vähintään 70 %. Oikeaan ruiskutushetkeen onkin siis hyvä panostaa. Optimaalisissa olosuhteissa hyviin torjuntatuloksiin on päästy jopa 1,3 l/ha annoksilla ja samalla kiinnitemäärän nostolla 0,3 litraan hehtaarilla.

Targan/Pilot Ultran myyntipäällystekstin mukaan valmiste on hyväksytty kuminalle vain kylvövuonna. Satovuoden kuminalle on kuitenkin haettu vuosittain ajallisesti rajoitettua käyttölupaa. Tämä hätälupa on tavallisesti myönnetty ainoastaan Targalle, ei Pilot Ultralle tai muille rinnakkaistuotteille. Ennen satovuoden käyttöä syytä varmistua, että lupa on voimassa.

Select Plus on Targan kaltainen valikoiva juolavehnäaine, jolle ollaan hakemassa kuminan käyttölupaa. Sen hyviin ominaisuuksiin lukeutuu Targaa paremmat tehot esim. kylänurmikkaan, mutta hieman heikommat tehot juolavehnään ja hukkakauraan. Select Plussan sekoitusmahdollisuuksista muiden rikkakasviaineiden kanssa ei tiedetä yhtä tarkasti kuin Targan.