Kuminan viljelyopas

Trans Farm Oy on toiminut kuminan sopimusviljelyttäjänä 30 vuotta. Vuosien kuluessa kuminaa on toimitettu maailmalle miljoonia kiloja.

Tämän määrän tuottamisen myötä on myös opittu paljon kuminan viljelytekniikasta käytännön kokemuksen myötä. Vuosien saatossa kuminaa on myös tutkittu paljon.

Näihin teksteihin on kerätty tietoa monesta lähteestä, tavoitteena on ollut kaikille avoin, käytännönläheinen opas kuminan viljelyyn.

Lainatessasi tekstejä, muista mainita lähde.

Kuminan viljelyn aloittaminen ei vaadi erityisinvestointeja. Tavanomaiset peltoviljelyssä käytettävät koneet ja laitteet soveltuvat myös kuminalle. Kumina sopiikin siis hyvin viljatilan viljelykiertoon.

Tämän pääotsikon alta löydät perustietoa kuminalohkon valintaan ja valmisteluun liittyvistä perusasioista.

Kiinnitä huomio ainakin seuraaaviin

 • hyviä esikasveja kuminalle: peruna, juurikasvit ja kevätviljat, syysviljat varauksella
 • ei kuminaa kuminan tai öljykasvien jälkeen (pahkahome!)
 • torju saunakukka ja juolavehnä jo esikasvilta
 • parhaat sadot saadaan kivennäismailta
 • paras pH-alue 6,0 - 6,5
 • viljavuustutkimus 5 vuoden välein

 

Tämän pääotsikon alta löydät tärkeimmät kuminan kylvössä huomioitavat asiat. Ohessa muutamia huomiota:
 • kylvöajankohta maan kosteustilanteen mukaan
 • kaikki kylvömenetelmät toimivat
 • varo liian syvään kylvöä (1 - 2 cm)
 • riviväli 12,5 - 25 cm
 • kylvömäärä  n. 15 - 25 kg/ha itävyyden ja olosuhteiden mukaan
 • vältä liian tiheää kylvöä
 • taimettuminen 10 - 20 vrk kylvöstä
 • kylvömuokkaus matalaan, tavoitteena tasainen ja hienojakoinen kylvökerros
 • kevyillä maalajeilla  tarvittaessa jyräys muokkauksen ja kylvön välillä 
 • kuorettuu helposti
 • säästä maan kosteutts
 • suuri siemenmäärä kylvökoneessa kerralla aiheuttaa holvaantumista
 • suojakasvikylvö mahdollista

 

Katso videolta vinkit ja ohjeet kuminan kylvöön. Videon kuvasi ja valmisti Mediafarmi Oy.

 

 

(Päivitetty 5.5.2021 sys)

Kuten muillakin kasveilla, riittävä lannoitus varmistaa myös kuminalla sadonmuodostumisen. Ravinteista tärkein on typpi, muita keskeisiä ovat fosfori, kalium ja boori. Lannoituksen pohjana käytetään voimassa olevaa viljavuusanalyysiä ympäristötuen ehdot huomioiden. Boorin määrää pitää tarkkailla, koska se vaikuttaa siemenen muodostukseen. Kasvin fosforin saannista tulee huolehtia, eikä sen viljavuusluokkaa tule päästää maassa laskemaan. Myös rikkiä on hyvä pitää silmällä, se vaikuttaa aromaattisten yhdisteiden muodostumiseen.

Yhteistyössä Yaran kanssa tehdyt kuminan ravinnepuutoskuvat osoittavat selvästi, kuinka tärkeää on huolehtia kuminan tasapainoisesta ravinteiden saannista. Kuvista on helppo havaita, miten kasville käy, jos yhdestäkin ravineeesta on puutetta.

Katso tästä kuminan ravinnepuutoskuvat.

Kuminan kasvinsuojelu on taitolaji. Se vaatii paljon muutakin kuin annetun ohjeen ja suunnitelman. Se vaatii omaa ajattelua, tahtoa ja toimintaa, intoa ja investointeja suunnitelman toteuttamiseksi. Oikeat kasvinsuojelutoimet ovat parhaan kuminasadon perusta.

Kumina poikkeaa muista peltoviljelykasveista paitsi kasvurytminsä puolesta, on sillä muutoinkin omat kasvilajikohtaiset erityisvaatimuksensa. Nämä viljelijän on hyvä tiedostaa. Kuminapeltoa ei pidä jättää kylvön jälkeen oman onnensa nojaan, vaan sitä on tarkkailtava ja tunnistettava kasvia uhkaavat riskit. Päätös torjunnasta on tehtävä aina lohkokohtaisesti ja oikea-aikaisesti.

Tämän pääotsikon alta löydät ohjeet siemenrikkakasvien torjuntaa niin kylvö- kuin satovuosillekin. Kiinnitä huomio ainakin seuraaviin

 • valitse aina kuminalle rikoista mahdollisimmat puhtaat peltolohkot
 • aloita rikkakasvien, erityisesti saunakukan, torjunta jo kuminan esikasvilta
 • panosta kylvövuonna rikkakasvien torjuntaan, varmistat hyvän sadon satovuosille

Kuminan kylvövuoden kasvinsuojelu keskittyy rikkakasvien torjuntaan. Satovuosina merkittävin kasvintuhooja on kuminakoin toukka, jonka tuho pahimmillaan vie koko siemensadon. Kasvitaudeista hankalin on pahkahome, jonka rihmastopahkat alentavat sadon laatua.

Tämän pääotsikon alta löydät tietoa kuminan kasvintuhoojista ja niiden torjunnasta.

Kumina valmistuu heinä-elokuun taitteella selvästi viljoja aikaisemmin, joten sadonkorjuukaluston tulee olla asianmukaisessa kunnossa jo hyvissä ajoin. Ennen puintikauden alkua on kuivurilla tehtävä tarvittavat huolto- ja kunnossapitotyöt. Sadonkorjuukalusto tulee olla iskussa totuttua aiemmin.

Tämän pääotsikon alta löydät tietoa kuminan sadonkorjuusta ja sadon käsittelystä aina puinnista varastointiin.

Oheiselta videolta pääset mukaan sadonkorjuun tunnelmiin. Videon on kuvannut Mediafarmi Oy kesällä 2018.

 

Rikkakasvit ovat kasveja, jotka kasvavat paikoissa, joissa niiden ei haluta kasvavan. Kumina on sitkeä kasvi ja siitä saattaa muodostua väärin lopetettuna rikkakasvi seuraaville viljelykasveille.

Muiden viljelykasvien sadossa ei saa esiintyä yhtään vahvasti tuoksuvaa kuminan siementä. Siksi onkin tärkeää lopettaa kumina tehokkaasti. Oikein lopetettu kumina ei muodostu ongelmaksi.

Torjunta on hyvä ajoittaa ajankohtaan, jolloin kuminan kukkavarsi ei ole vielä pituuskasvuvaiheessa. Kukkavarren kasvaessa, sen torjunta-ainekestävyys kasvaa entisestään.

Viljoista torjuttaessa ajankohta on tavanomainen viljojen orasruiskutus, mutta tätä voidaan joutua aikaistamaan, mikäli kumina on vahvassa kasvussa.

Lopetettavassa kuminapellossa kasvaa usein monenlaista rikkakasvia. Tällainen pelto onkin hyvä käsitellä syksyllä kuminan puinnin jälkeen glyfosaatilla, jolloin valtaosa kuminoista ja kaikki taimella olevat rikkakasvit saadaan edullisesti tuhottua. Tämä etenkin jos tarkoituksena on kylvää kuminan jälkeen syysviljoja.

Toinen vaihtoehto on siirtää glyfosaatti-käsittely kevääseen, ajankohtaan ennen tulevia kylvöjä. Kumina ei kuole kovin pienellä käyttömäärällä, joka on hyvä tässä yhteydessä muistaa. Bernerin testeissä vasta 6-10 l/ha, 360 g/l glyfosaattia sisältävää torjunta-ainetta on tehonnut kuminaan hyvin.

Mikäli glyfosaatin teho ei ole ollut riittävä tappamaan kaikkia kuminoita, voi sen tehoa jatkaa seuraavassa rikkaruiskutuksessa tulevissa kappaleissa esitellyillä gramma-aineilla.

Mikäli seuraavana viljelykasvina on vilja, kasvinsuojeluaineet kuten Ally 50 ST, Isomexx ja Express Gold/CDQ SX sisältävät metsulfuroni-metyyli -tehoainetta, jota voidaan kutsua myös saunakukan tappajaksi. Tästä syystä se tehoaa erittäin hyvin myös ”sukulaiskasviin” kuminaan.

On hyvä muistaa, että maavaikutteisina aineina näiden jälkeen ei tule kylvää kuminaa heti seuraavana vuonna. Muutoinkin olisi toki suotavaa pitää viljoja kuminoiden välissä useampi vuosi. Käyttömäärät valitaan kasvilajikohtaisten suositusten yläpäästä.

Myös Express/Premium Classic SX sekä Refine Super SX tehoavat isommilla annoksilla varsin hyvin kuminaan, useimmat muut rikkakasviaineet eivät. Esimerkiksi muutoin laajatehoinen Ariane S ei ole Bernerin kokeissa tuhonnut kuin 1 % kuminoista 2 l/ha annoksella. Tästä voidaan päätellä, että myöskään MCPA tai Triot eivät toimi kuminan lopetuksessa. Samaisissa kokeissa myös Primuksen teho kuminaan on ollut riittämätön.

Öljykasveista kaikkea kuminaa ei saada tapettua, koska Galeran teho kuminaan on riittämätön. Clearfield-aineiden, Clamoxin ja Cleravon, tehoista ei ole riittävää tietoa, mutta öljykasvin viljelyä kuminan jälkeen ei voida muutoinkaan suositella pahkahomeen takia.

Kyntö hyvillä kuorijoilla varustetuilla kyntöauroilla tehoaa melko hyvin kuminaan. Tärkeää on saada koko pintakerros käännettyä ympäri, koska varisseet kuminan siemenet eivät nouse pintaan enää kovin syvältä. Sen sijaan pintaa sekoittavilla kevytmuokkauksilla ei saada aikaiseksi juuri kuminaa tuhoavaa vaikutusta.

Sadon saa toimittaa Trans Farmille ennalta sovitun aikataulun mukaisesti, joko irto- tai säkkitavarana, itse, oman kuljetusliikkeen tai Trans Farmin kautta tilatulla kuljetuksella. Vastaanoton suunnittelussa tärkeimpänä työkaluna tehtaan päässä toimii sopimusviljelijän satoarvio.

Satoarvio

Sopimusviljelijän tulee toimittaa elokuun aikana satoarvio. Sen voi tomittaa sähköisesti satoarviolomakkeella annettuun määräpäivään mennessä.  Viljelijän itsensä tulee huolehtia satonsa ilmoittamisesta. Ilmoitus vahvistaa sadon vastaanoton.

Satoarvio toimii sekä myynnin että kuljetusten suunnittelun perustana. Palautettu satoarvio vahvistaa kuminaerän vastaanoton. Jos sato on jostain syystä epäonnistunut eikä toimitettavaa satoa tule, on tämäkin tieto tärkeä ja se tulee ilmoittaa kuminatehtaalle.

Satoarviolomakkeella kysytään satotietojen lisäksi kuminasadolle käytetyt kasvinsuojeluaineet. Tämä siksi, että useat kuminaa ostavat asiakkaat ovat tiukentaneet ostokriteereitään nimenomaan torjunta-aineiden käytön osalta.  Muiden aineiden ja valmisteiden osalta lisätietoja kysellään tarvittaessa myöhemmin puhelimitse.

Vastaanottoaikataulu 2021

Toimitusaika vahvistetaan satokauden aikana. 

Eristä, jotka toimitetaan viljelijän pyynnöstä ennen 1.9.2021 tai huomattavasti ennen ennakkoon vahvistettua toimitusviikkoa, peritään ruuhkalisä 0,03 € / kg. 

Pakkaustapa

Noin puolet kuminasta otetaan vastaan irtotavarana. Kippaus kaatokuiluun onnistuu tavanomaisilta lavoilta ja peräkärryiltä. Myös useamman viljelijän yhteiset sekaerät otetaan vastaan, kunhan rahtikirjalla tai muuten on ilmoitettu erän jakosuhde tilitystä varten.

Toinen puoli kuminasta toimitetaan suursäkkeihin pakattuna. Suursäkit tulee olla käyttämättömiä, puhtaita ja elintarvikelaatuisia. Trans Farm Oy myy 2 m3:n kertakäyttösäkkejä, jotka varmasti soveltuvat käyttötarkoitukseensa.

Pienet, alle kymmenen tonnin erät on kätevintä toimittaa säkeissä varsinkin, jos kuljetus tilataan Trans Farmin kautta. Suursäkkejä ei tule käsitellä teräväreunaisilla trukkipiikeillä, jotka voivat vahingoittaa säkkien nostolenkkejä ja aiheuttaa vaaratilanteita tilalla ja tehtaalla.

Kuljetustapa

Kuminan kuljetuksen voi järjestää itse tai tilata sen Trans Farm Oy:n kautta.

Jos viljelijä huolehtii kuljetusjärjestelyistä itse, tulee tuontipäivä varata hyvissä ajoin. Käytäntö on osoittanut, että tuontiaika menee monesti noin parin viikon päähän ajanvaraushetkestä.

Omalla kyydillä voi tuoda sekä säkkejä että irtotavaraa. Kuminat voi tuoda omin voimin traktori- tai kuorma-autokuormin tai ostaa kuljetuksen kuljetusyritykseltä.

Trans Farm Oy tarjoaa kuljetusta erityisesti suursäkeille. Yhteistyökumppanina toimii VR Transpoint Oy. Kuljetukset kattavat koko Suomen. Kuljetushinta muodostuu nostomaksusta ja säkkihinnasta (e/kpl) etäisyyden mukaan, lisäksi hintaan lisätään kuukausittain tarkistettava polttoainelisä. Autoissa on HIAB-nosturit ja kuorman lastaus tapahtuu auton viereltä. Kuormalavoja ei tarvita noston tai kuljetuksen yhteydessä.

Trans Famin kautta tilatut kuljetukset pyritään ajamaan yrityksen omalla kalustolla. Autossamme kulkee niin suursäkit kuin irtotavarakin. 

Irtotavaran minimieräkoko on 10 tonnia. Lastauksessa auton läpiajokokeus on 3,5 metriä. Irtotavaran kuljetushinta muodostuu erän painon ja etäisyyden mukaan. Hidas lastaus nostaa hintaa.

Kuljetusjärjestelyt

Kun satoarvioita on vastaanotettu riittävästi ja kokonaissatoarvio alkaa hahmottua, päästään suunnittelemaan ajoaikatauluja tarkemmin. Trans Farmin kautta tilatut noudot järjestellään sopivaan ajojärjestykseen kuminan määrän ja nouto-osoitteiden perusteella. Tarkoituksena on ajaa mahdollisimman taloudellisesti ja täysin kuormin. Irtokuorman maksimikoko on yleensä noin 30 tonnia, säkkejä täyteen autoon mahtuu 32 - 36 kappaletta.

Nouto ei koskaan tule yllätyksenä. Noutopäivä on vahvistunut, siitä tiedotetaan viljelijälle ensin tekstiviestillä ja sitten sähköpostitse lähetettävällä rahtikirjalla toimintaohjeineen vähintään viikkoa ennen noutopäivää. Kun nouto lähestyy, autonkuljettaja vahvistaa vielä tarkemman saapumisajan.

Mahdollisista viimehetken muutoksista tai force majour -tilanteissa otetaan aina yhteyttä viljelijään puhelimitse. Mikäli annettu noutopäivä ei sovi, kannattaa ottaa heti yhteyttä Trans Farmille, jotta kuormia voidaan järjestellä uudelleen.

Jos tuot kuminan itse omalla kyydillä tai varaat itse kuljetuksen liikennöitsijältä, ole aktiivinen ja varaa tuontiaika ajoissa.

Sadon käsittely tehtaalla ja tilitysaikataulu

Kaikista vastaanotetuista eristä mitataan kosteus ja raakapaino ennen lajittelua. Kaikki erät lajitellaan, jonka jälkeen lasketaan puhtaus ja määritetään mikrobiologinen laatu.

Ensimmäinen tilityserä maksetaan 30 vuorokauden sisään vastaanottopäivästä. Tässä tilityksessä huomioidaan  lajitellun painon,puhtauden ja öljypitoisuuden lisäksi muut eräkohtaiset lisät ja vähennykset. Ensimmäisen tilityksen aikaisin maksupäivä on kuitenkin 15.10. Tällöin kauden perushinta on vahvistunut.

Kuminaerä jää odottamaan varastoon sopivaa asiakasta. Kun tämä löytyy, erä pakataan ja lähetetään maailmalle.

Erästä maksetaan seuraavan heinäkuun lopulla jälkitilitys, jonka suuruus on kaikille sama.

Päivitetty 5.5.2021 (sys)

 

Luomukuminalle on maailmalla jatkuva kysyntä mutta sen tuotanto tavanomaisen tuotannon tavoin on haasteellista. Ongelmaksi nousee riittävän tehokas kasvinsuojelu niin rikkakasvien kuin kuminakoin osalta. Monesti luomukuminan tuotannossa satoa voidaan odottaa vain ensimmäiseltä satovuodelta.

Luomukuminan tuotannossa rikat on torjuttava ilman kemiallisia torjunta-aineita. Jäljelle jää mekaaniset kasvinsuojelutoimenpiteet (linkki: mekaaninen rikkojen torjunta). Lohkovalinnallakin on merkitystä, kumina tulee kylvää rikoista mahdollisimman puhtaalle lohkolle. Sitkeähenkistä kuminaa voidaan niittää kylvövuonna useaan otteeseen ilman, että kasvi menettää elinvoimaansa. Oikea-aikaisella niitolla saadaan myös torjuttua kuminan haasteellisinta rikkakasvia, saunakukkaa.

Kuminakoin torjuntaan on luomussa hyväksytty biologinen torjunta-aine Turex 50 WG. Sen teho kuminakoihin ei ole pyretroidien luokkaa, mutta oikealla käytöllä silläkin saadaan aikaiseksi melko hyviä tuloksia. Lue lisää Turexin käytöstä.

2010 -luvun alussa MTT:n ja Jyväskylän ammattikorkeakoulussa tutkittiin kuminan penkkiviljelyä, jonka todettiin sopivan luomuviljelyyn. Kokeessa kumina kylvettiin penkkeihin, joiden väli oli 75 cm. Penkin päällä oli kaksi seitsemän sentin levyistä kylvönauhaa noin kymmenen sentin etäisyydellä toisistaan. Kylvövuonna penkit harattiin kolmeen kertaan; ensimmäisen kerran heti taimettumisen jälkeen, toinen kerta pari viikkoa ensimmäisen harauksen jälkeen. Kolmannen kerran harattiin elokuussa. Satovuonna pelto harattiin toukokuun puolivälissä. Penkkiviljelykoe antoi rohkaisevia kokemuksia rikkojen mekaanisesta torjunnasta ja sen arvellaan sopivan luomutuotantoon

Kuminan penkkiviljelystä on tehty kaksi opinnäytetyötä. Raija Piirto tutki aihetta vuonna 2010 ja Pekka Perkiömäki vuonna 2012.