Kuminan tuet

Kun uusi tukikausi alkoi, kuminalle maksettaviin tukiin tuli muutoksia. Viljelyä ei enää rajoiteta kolmeen perättäiseen vuoteen eikä kuminakoin tarkkailu keltaisin liima-ansoin kuulu enää tukipalettiin. Maanäytteetkin otetaan kuminalohkoilta nykyään normaalin viiden vuoden kierron mukaan.

Kuminalle maksetaan perustukea ja viherryttämistukea sekä luonnonhaittakorvausta kuten muillekin peltokasveille.

Ympäristösitoumuksista merkittävin on ravinteiden tasapainoista käyttö (RTK). Tähän kuuluu koko sitoumuskautta koskevia ja vuosittaisia toimenpiteitä kuten viljelysuunnitelma, viljavuustutkimus, peltomaan laatutesti ja lohkokohtaisten muistiinpanojen tekeminen, suojakaistojen ja monimuotoisuuskaistojen perustaminen sekä ympäristökorvausta koskevaan koulutukseen osallistuminen.Tästä maksetaan ympäristökorvausta peltokasveille 54 €/ha. Kumina on puutarhakasvi ja se luokitellaan siemenmausteeksi jolloin ympäristökorvausta maksetaan 200 €/ha.

Tuki maksetaan myös kylvövuoden kuminalle, mikäli kasvusto on perustettu ilman suojakasvia. Suojakasvin kanssa perustetulle kuminalle maksetaan kylvövuoden tuki suojakasvin mukaan.

Kumina täyttää talviaikaisen kasvipeitteisyyden vaatimuksen myös silloin, kun kuminakasvusto on tuhottu kemiallisesti syksyllä ja muokataan seuraavana keväänä.

Kumina ei ole saneeraus- tai kerääjäkasvi eikä sille makseta orgaanisen katteen käytöstä tai vaihtoehtoisesta kasvinsuojelusta puutarhakasveilla.

Esimerkki kuminalle maksetusta tuesta vuonna 2016 AB-alueella