Rikasta ravintoa hiilinielusta – hanke on osa maa- ja metsätalousministeriön käynnistämää Hiilestä kiinni -ilmastotoimenpidekokonaisuutta. Hankkeen tavoitteena on pyrkiä vähentämään maa- ja metsätalouden ja muun maankäytön kasvihuonekaasupäästöjä ja vahvistamaan hiilinieluja ja varastoja.

Trans Farmin ja Murtolan HamppuFarmin yhteishankkeen pääpaino on öljyhampun elintarvikekäyttöä lisäävässä tuotekehityksessä sekä tuotantoketjun rakentamisessa. Hankkeessa mukana myös hampputuotteiden myynti- ja markkinointiyhtiö FoodFarm sekä lajiketta jalostava Finola Oy. Hankkeen seurauksena markkinoille tuodaan uusia innovatiivisia hampputuotteita. Tavoitteen on myös kasvattaa tehokkaasti hiiltä sitovan, ilman kemiallista torjuntaa viljeltävän erikoiskasvin viljelyalaa. Öljyhampun viljelyalan merkittävän kasvun myötä kasvilajivalikoima laajenee ja viljelykierrot Suomessa monipuolistuvat.

Yhteyshenkilö - Veera Ollikkala, Hankekoordinaattori puh. 04577501079  [email protected]

 

Hankkeen päätavoitteet:

  • Öljyhampun elintarvikekäytön vahvistaminen
  • Öljyhampun prosessoinnin kehittäminen
  • Öljyhamppupohjaisten tuotteiden kehittäminen
  • Elintarvikekäytön vaatimukset täyttävän öljyhampun viljelyn edistäminen
  • Tehokkaasti hiiltä sitovan viljelypinta-alan lisääminen Suomessa