Aloittaessaan öljyhampun viljelyä, kannattaa kokeiluun valjastaa tilan parhaat pellot. Lämpimät, avoimet, hyvän vesitalouden ja rakenteen omaavat pellot antavat kasvulle hyvän startin. Näin pitkän kasvuajan kasvi saa parhaat edellytykset sadonkorjuun onnistumiselle.

Kun kokemus karttuu, voi viljelyä vähitellen laajentaa muillekin sopiville lohkoille. Jäykimmille maille hamppua ei kuitenkaan kannata laittaa, vaan kevyehköt ja multavat kivennäismaat toimivat tässä parhaiten.Kovilla savilla hamppu jää helposti kitukasvuiseksi ja sato heikoksi.

Rakenteen lisäksi maan pH-arvo olisi hyvä olla muiden erikoiskasvien tapaan välillä 6-7. Kalkitukset kannattaa suorittaa tarpeen vaatiessa ennakoidusti.