"Sopimustuotanto on viljelijän ja ostajan välinen, molempia hyödyttävä kumppanuussuhde, jolla tuotantoa voidaan ohjata asiakas- ja markkinalähtöisempään suuntaan. Sadon määrään ja laatuun liittyvät riskit eivät poistu sopimuksilla, mutta niitä voidaan hallita näin paremmin läpi jalostusketjun."

- Lähde: Viljakaupan ja sopimusviljelyn opas. www.vyr.fi 

Sopimustuotanto on Trans Farmin toiminnan perusedellytys. Sopimuksilla varmistetaan riittävä tuotantopinta-ala, jonka tuottamalla sadolla voidaan vastata niin kuminan kun öljyhampun kysyntään. 

Trans Farmin viljelyttämät kasvit poikkeavat toisistaan monin tavoin, myös sopimusteknisesti. Yksivuotisen öljyhampun osalta sopimus tehdään satokaudeksi kerrallaan. Monivuotisen kuminan sopimus kattaa vuosittain sekä kylvövuoden että satovuodet. Kuminan sopimukset uudistetaan vuosittain, koska niistä välittyvä informaatio on kaikkein tärkein työkalu markkinoinnissa ja myynnissä sekä tehtaan toimintojen suunnittelussa.

Sopimusten teko aloitetaan aina loppusyksystä ja sitä jatketaan niin pitkään, kunnes vuosittain vaihtelevat pinta-alatavoiteet täyttyvät. 

Jos sopimusviljely kanssamme on kiinnostava vaihtoehto, ota yhteyttä oheisella lomakkeella. Saat paluupostissa lisätietoa mm. sopimus- ja markkinatilanteesta.