Sadonkorjuu

Ennen puintikauden alkua on kuivurilla tehtävä tarvittavat huolto- ja kunnossapitotyöt. Kumina valmistuu heinä-elokuun taitteella selvästi viljoja aikaisemmin, jolloin sadonkorjuuvälineet tulee olla asianmukaisessa kunnossa hyvissä ajoin.

Puintiajankohdan määritys saattaa olla haastavaa, koska kumina tuleentuu epätasaisesti. Kohtuullinen määrä  vihreitä siemeniä ei pilaa satoa mutta vaikeuttaa kuivaamista.  Vihreät siemenet tuleentuvat kuivauksessa.  Jos hyvin kosteassa erässä on lisäksi paljon roskia ja oljenpätkiä, erän kuivaus vaikeutuu, koska se liikkuu huonosti kuljettimissa.

Kuminan puintikosteus vaihtelee olosuhteista riippuen 15 - 40 %.  Kuminan kuivaus tulee aloittaa mahdollisimman pian puinnista. Mitä kosteampaa kumina on, sitä nopeampi kuivauksen aloittamisessa pitää olla. Tällä estetään kuminan lämpeneminen ja homehtuminen.

 

 

Kuivaus

Kuminan kuivauksessa maltti on valttia. Kiireinen kuivaus korkeassa lämpötilassa ei sovi kuminalle. Siemenen pintakerros kuivuu mutta ydin jää tällöin helposti kosteaksi. Kuminan liiallista ”varman päälle” kuivaamista tulee välttää. Liian pitkäaikainen ja liian korkea kuivauslämpötila haihduttaa kuminan öljyä ja laskee näin sen arvoa.

Kuminan kuivaus onnistuu kaikilla viljan kuivaamiseen tarkoitetuilla kuivurityypeillä. Kuivaustavoitteeksi kannattaa asettaa 10 %, jotta erä varmasti kestää varastoinnin aikaisen takaisinkostumisen. Tavoitteena on kuivata kumina mahdollisimman tehokkaasti mutta kuitenkin hellävaraisesti. Rajoituksia kuivaukselle asettaa lähinnä kuivattavan erän koko tai erityisen haastavat puintiolosuhteet.

Siilokuivaus

Lämminilmakuivauksen etu on nopeus ja sadon kuivaaminen onnistuu myös kosteassa säässä.  Siilokuivurit soveltuvat huonosti pienien kuminaerien kuivaamiseen. Jos kuminaa ei riitä peittämään kuivauskennoja, kuminat lentävät poistoilman mukana ulos. Tällöin voidaan sulkea ylimpiä kuivauskennoja ja pienentää ilmamäärää.

Siilokuivurissa lämpötila säädetään 50 - 55 C -asteeseen. Kierrätys pidetään matalalla, jotteivät siemenet kolhiinnu.

Jos kuivaus osuu hellepäiviin, voi kuivauslämpötila nousta tämän vuoksi liian korkeaksi. Öljypolttimessa voi käyttää pienempää suutinta.

Siilokuivurissa on varmistettava, että koko erä on kiertänyt ja kuivunut. Jos puintikosteus on ollut korkea ja kumina liikkuu huonosti kuivurissa, kannattaa kuivuri tyhjentää välillä peräkärryyn. Näin varmistetaan, ettei kuivuriin ole jäänyt holvaantunutta kuminaa.

Esipuhdistimen käyttö on suotavaa, se on vain säädettävä pienemmälle kuin viljoilla.

Kylmäkuivaus

Kylmäilmakuivurissa voidaan kuivata pienempiäkin kuminaeriä. Kosteat ja kylmät kuivauskelit ovat haastavia, silloin lisälämpö on ehdoton.

Kylmäilmakuivurissa kuminan pienet siemenet voi valua suomulevyltä kuivurin ilmakanavaan. Levyn päällä kannattaa käyttää tarvittaessa kateharsoa.  Kuminakerroksen paksuus tulee olla riittävän ohut, jotta ilma pääsee läpi joka kohdasta. Homeiden kasvu alkaa, kun vesi tiivistyy kuminamaton pintakerrokseen. Tämän vuoksi pintakerrosta on liikuteltava tarvittaessa.  Jos pintakerros kuorettuu, se on rikottava esimerkiksi pitkäpiikkisellä haravalla tai talikolla. Kuivauksen loppuvaiheessa kannattaa käyttää lisälämpöä.

Lisälämmittimessä on oltava lämmönvaihdin. Palamiskaasuja ei saa johtaa kuminaan.

Kuminan varastointi

Kuivauksen jälkeen kumina on siirrettävä välittömästi asialliseen varastoon. Kumina tulee suojata kosteudelta sekä eläinten että lintujen jätöksiltä. Paras vaihtoehto on tiivis, kannellinen siilo.

Pienet erät voi pakata suoraan suursäkkeihin, joissa myös erän kuljetus on mahdollista. Säkit on varastoitava säältä hyvin suojattuna kuivassa ja katetussa tilassa trukkilavojen päällä.  Säkit tulee suojata myös katosta tippuvalta kondenssivedeltä ja ovenraoista tuiskuavalta lumelta. Säkkejä ei tule säilyttää ulkona sään armoilla.

Avonaista laaria tai suojaamatonta peräkärryä ei tule käyttää kuminan varastointiin hygieniasyistä.  Avoin säilytystila on myös altis kostumaan.

Ennen kuminaerän toimitusta tehtaalle, se kannattaa arvioida myös aistinvaraisesti. Jos siemenet ovat homeessa tai erä haisee eltaantuneelle, on elintarvikelaatu mennyttä. Pilaantuneet erät päätyvät poltettaviksi.

Kuivurin puhdistus kuminan kuivaamisen jälkeen

Kuminan kuivatuksen jälkeen on syytä puhdistaa kuivuri huolellisesti ennen mallasohran tai leipäviljan kuivatusta. Kaikki puhdistusluukut täytyy avata ja varmistaa ettei kuivuriin ole jäänyt kuminaa. Pelkkä pohjaluukkujen avaaminen ja lyönti kumivasaralla kuivurin kylkeen ei riitä. Syöttölaitteiden päälle saattaa holvaantua kuminaa, mikä ei lähde pois muuten kuin kepillä jaottamalla.

Myös poistoilmakanavaan lentäneet roskat kannattaa kolistella alas etteivät ne pääse sekoittumaan seuraavaan kuivatuserään. Puhdistuksen jälkeen on vielä syytä kierrättää kuivurissa pientä määrää rehuviljaa tai lajittelujätettä, mihin viimeiset kuminan pölyt ja tuoksut jäävät.