Viljakasvustoista ohdakkeen ja valvatin saa tehokkaasti tuhottua esimerkiksi Ariane S –valmisteella.

Kuminakasvustoista ohdakkeen ja valvatin torjunta tapahtuu käytännössä vastaavalla tavalla kuin saunakukan torjunta (kts. saunakukan torjunta) Matrigon 72 SG –valmisteella.

Torjunta-ajankohta on loppukesä/syksy ja torjuntaa voidaan tehdä kylvö- ja satovuosina, kunhan kumina on riittävän suurta kestääkseen ruiskutuksen. Satovuosina valmisteen teho ohdakkeeseen ja valvattiin voi kuitenkin jäädä vajaaksi ja siksi kylvövuosi on ajankohdallisesti parempi (joskin kumina tällöin herkempi). Isoiksi kasvaneet ohdakkeet ja valvatit on useimmiten hyvä niittää 1-2 viikkoa ennen ruiskutusta. Tällöin niistä tulee alttiimpia torjunta-aineelle ja torjunnan teho paranee.