Kuminan taimettumista tuleekin seurata ja mikäli havaitsee etanatuhoja, suorittaa torjuntaa välittömästi niille tarkoitetuilla torjuntarakeilla. Tuotteet levitetään peltoon esimerkiksi apulannan pintalevittäjällä tai piensiemenkylvökoneella. Etanat esiintyvät pelloilla usein alueellisesti ja torjuntaa voidaan suorittaa havaintojen mukaisesti vyöhykkeittäin, alueita rajaten, reunustaen tai yksinkertaisesti levittämällä koko peltoalueelle.

Etanan torjuntarakeet ovat tavanomaisesti kaikki rautafosfaattia, joka on luonnossa yleisesti esiintyvä aine ja tästä syystä ne tavallisesti soveltuvat myös luomutuotantoon. Tuotemerkkejä ovat esimerkiksi Sluxx ja Ferramol, joilla saattaa olla eroavaisuuksia raemuodossa ja tästä syystä myös sateen kestossa. Käyttömäärät vaihtelevat välillä 5-7 kg/ha ja tehoavat pisimpään kuivissa olosuhteissa.

Paras levitysajankohta on illalla, jolloin maan kosteus on korkeampi kuin päivällä ja torjuttavat eläimet ovat aktiivisemmin liikkeellä. Käsittely voidaan uusia useampaan kertaan kasvukaudessa, mikäli tarvetta ilmenee.