Kylvösyvyys on ainoastaan 1 - 2 cm. Kahta senttimetriä syvemmästä pieni siemen ei jaksa nousta pintaan. Suositeltu siemenmäärä on noin 15 - 20 kg/ha siemenen itävyyden mukaan. Mikäli tavoitellaan vain yhtä satovuotta, voidaan siemenmäärä laskea tästä noin reiluun puoleen.

Liian tiheä kasvusto saattaa jäädä pieneksi, kukinta vähäiseksi ja sato pieneksi. Sopiva riviväli on 12,5 - 25 cm. Täytä kylvökoneeseen vain muutama siemensäkki kerrallaan, koska siemenellä on tapana isommissa määrissä holvaantua helposti.

Kylvö voidaan toteuttaa myös piensiemenlaatikon kautta. Osassa piensiemenlaatikoita siemen ohjataan vantaalle, osassa tiputetaan suoraan pintamaahan. Vantaalle kylvävissä versioissa ei periaatteessa ole mitään erityistä huomioitavaa, mutta pintaan kylvävien laatikoiden osalta maalaatu ja kylvökoneen muut tekniset ratkaisut vaikuttaa kylvön onnistumiseen.

Multavilla mailla menetelmä onnistuu parhaiten, mutta kovemmilla ja savisemmilla mailla on varmempaa kylvää siemen vantaiden kautta. Kylvökoneen olisi lisäksi hyvä olla takajyräpyörillä varustettu tai jyrätä erikseen kylvön jälkeen. Siemenelle tulisi saada pieni maasuoja ruiskutettavia torjunta-aineita vastaan.