Kuminan lajikevalikoima on ollut melko kapea ja pysynyt hyvin pitkään melko samana. Kasvinjalostus on kallista ja aikaa vievää, uuden lajikkeen jalostuksen kestäessä 10 - 15 vuotta. Kasvinjalostajan kannalta kumina on myös marginaalikasvi verrattuna vaikkapa viljoihin.

Olemme nyt kuitenkin saaneet valikoimaan Kamin-lajikkeen, joka tuli lajikelistoille vuonna 2019. Se on varisematon, Recordin kaltainen lajike. Sen siemenluokka on sertifioitu (C).

Olemassa olevalla lajikevalikoimalla päästään tekemään valintoja, joilla voidaan vaikuttaa kasvin viljelyominaisuuksiin, viljelytoimien ajoituksiin ja sadon laatuun. Tavoiteltavin ominaisuus kilojen ohella on öljypitoisuus, joka voi vaihdella lajikkeesta ja kasvuolosuhteista johtuen välillä 1 - 6 %. Kuminan sato kiloissa että öljyssä on hyvin riippuvainen kasvukauden sääolosuhteista ja kukinnan onnistumisesta.

Lajikkeita on tutkittu jonkin verran mutta tulokset ovat käytännön kannalta hankalia tulkita, koska satokausien olosuhteet ovat aina ainutlaatuiset eikä niitä voida toistaa. Ulkomaisten tutkimusten tulkinta ja soveltaminen Suomen olosuhteisiin on vaikeaa. Nyrkkisääntönä voidaan todeta, että kahden tai kolmen satovuoden aikana, optimiolosuhteissa, kuminasta voidaan odottaa keskimäärin noin 2000 - 2500 kilon kokonaissatoa.

Lajikevalintaan on vaikea antaa yksiselitteistä ohjetta. Lajikkeet voidaan kuitenkin lajitella kahteen perusryhmään; aikaisiin ja helpohkosti varistaviin, sekä myöhäisempiin ja vähemmän varistaviin. Aikainen lajike on viljelykierrossa esimerkiksi syysviljan esikasvina hyvä, mutta puintiajankohtaa on seurattava tarkasti varisemistappioiden välttämiseksi.

Kaikki tarjolla olevat lajikkeet menestyvät Suomessa. Ne ovat talvenkestäviä. Kylvövuonna kuminan taimet kestävät hallaa ja pakkastakin mutta satovuonna kukinnan aikaan kasvi on hallanarka. 

Seuraavassa lyhyt katsaus yleisimpiin saatavilla oleviin kuminalajikkeisiin.

Kamin

Kamin on todellinen uutuuslajike Tsekeistä. Lajike rekisteröity tammikuussa 2019. Jalostaja lupaa öljypitoisuuden olevan hyvä. Sertifioitu (C) kuminan kylvösiemen Kamin on satoisa ja varistelematon. Se valmistuu elokuussa.

Kepron

Kepron on melko tuore tulokas kuminalohkoille. Siitä on vielä suhteellisen vähän viljelykokemuksia mutta sen on odotettu olevan samankaltainen kuin Record ja Sylvia. Nykyisen kokemuksen perusteella Kepron on vastannut sille asetettuihin haasteisiin. Öljypitoisuus on ollut melko hyvä. Kepron myydään lajikkeetomana kaupallisena siemenenä ruskein vakuustarroin. Lajiketieto löytyykylvösiemen säkin etiketistä

Konzcewicki

Puolalainen Konzcewicki tuli markkinoille 1996. Käytännön kokemuksen perusteella Suomen olosuhteissa Konzcewicki valmistuu jonkin verran aikaisemmin kuin esim. Record tai Sylvia. Aikaisen valmistumisen vuoksi puintiajankohdan määrittäminen voi olla hankalaa. Konzcewicki karistaa siemeniä herkästi.  Lajikkeen öljypitoisuus on kohtalainen. Konzcewicki myydään lajikkeetomana kaupallisena siemenenä ruskein vakuustarroin. Lajiketieto löytyykylvösiemen säkin etiketistä

Prochan

Tsekkiläinen Prochan saatiin valikoimaan 1990. Sen öljypitoisuus on ollut kohtalainen. Prochan ei varistele siemeniään ja satoisuus on keskimäärin hyvä. Prochan myydään lajikkeetomana kaupallisena siemenenä ruskein vakuustarroin. Lajiketieto löytyykylvösiemen säkin etiketistä

Record

Saksalaista alkuperää oleva ja 1980-luvalla kehitetty Recordia (tai Rekord) päästiin kokeilemaan jo vuonna 1981. Se valmistuu samoihin aikoihin kuin Prochan ja pitää hyvin siemenensä. Öljypitoisuus voi hyvissä olosuhteissa kohota jopa yli neljään prosenttiin. Record myydään lajikkeetomana kaupallisena siemenenä ruskein vakuustarroin. Lajiketieto löytyykylvösiemen säkin etiketistä

Päivitetty 22.11.2023 (sys)

Kuva: Jokaiseen siemensäkkiin liimataan vakuustarra