Viljavuustutkimuksiin liittyvät asiat eivät siis enää eroa kuminalla miltään osin muista peltoviljelykasveista. Silti kuminaa kylvettäessä olisi hyvä tietää pellon sen hetkinen todellinen kasvukunto. Tästä syystä viljavuustutkimusten päivittäminen hiventutkimuksineen (etenkin boori) on hyvä tehdä jopa kesken viisivuotiskauden ennen kuminan perustamista. Korjaavat toimenpiteet kalkitusten ym. suhteen on tämän pohjalta helppo suorittaa ennakoivasti.

Ympäristökorvaukseen sitoutuneet viljelijät saavat levittää typpeä kuminalle viljavuusnäytteiden multavuuden mukaan 50 - 90 kg/ha ja fosforia analysoidun maan fosforiarvojen mukaan. Mikäli arvot ovat tasolla korkea tai arveluttavan korkea, ei fosforia saa levittää kasville lainkaan.

(Päivitetty 20.2.2020 sys)