K: Mikä on paras maalaji kuminalle?
V: Kumina tuottaa satoa parhaiten kivennäismailla, joilla viljavuusleimat ovat vihreät.

 

K: Mikä on minimipinta-ala, jolla kuminan viljely kannattaa aloittaa?

V: Uusien sopimusten minimipinta-ala on 5 hehtaaria ja sopimusvuosien myötä satokuminan ala tulisi pystyä pitämään vähintään 5 hehtaarissa. Maksimia ei ole määritelty mutta tilan koko pinta-alaa ei tietenkään kannatta laittaa kuminalle.

 

K: Mitkä kasvit sopivat parhaiten kuminan esikasveiksi?

V: Kuminan esikasviksi sopii suurin osa peltoviljelykasveista. Öljykasveja ei kuitenkaan suositella kuminan esikasveiksi. Kuminaa ei suositella kylvettäväksi uudestaan samalle lohkolle vaan kannattaa hyödyntää kuminan esikasviarvo.

 

K: Mistä saa kylvösiementä ja mitä se maksaa?

V: Trans Farm Oy toimittaa kylvösiementä sopimuksen palauttaneille viljelijöille. Omien sopimusviljelijöidemme tuottama ja Eviran tarkastama siemen maksaa noin 2 - 3 €/kg (+ alv 14 %). Kylvösuositus on itävyyden mukaan noin 15 kg/ha.

 

K: Onko kuminan kasvinsuojelu mahdotonta?

V: Kuminan kasvinsuojelu poikkeaa muista kasveista. Sadon onnistuminen perustuu kylvövuoden onnistuneeseen kasvinsuojeluun. Perehdy hyvin annettuihin ohjeisiin ja noudata niitä. Käytä vain kuminalle sallittuja torjunta-aineita ja noudata varoaikoja.

Tutkimus ja käytäntö ovat osoittaneet, että paras tulos rikkakasvien torjunnassa saavutetaan jaetuin tankkiseoksin ennen ja jälkeen kuminan taimettumisen.

 

K: Miten kuminan puinti onnistuu?

V: Kumina puidaan tavallisella puimurilla yleensä heinä-elokuun taitteessa. Mikäli puimurin ohjekirjassa ole kuminalle säätöarvoja, voi lähteä liikkeelle rypsin säädöillä.

 

K: Onko kumina kuivattava?

V: Sadonkorjuun jälkeen kumina on aina kuivattava alle 11 % kosteuteen. Kuivaus onnistuu sekä siilo- että kylmäilmakuivurissa. Huomioi sadon määrä suhteessa kuivurin kokoon!

 

K: Joutuuko kuminaa varastoimaan pitkään ennen sadon toimittamista?

V: Kuminaa pitää pystyä varastoimaan tilalla pisimmillään seuraavaan kevääseen joko säkitettynä elintarvikekelpoisissa, puhtaissa suursäkeissä tai irtotavarana siilossa

 

K: Kumina tuoksuu voimakkaasti. Miten tuoksun saa pois koneista ja laitteista?

V: Kuminan tuoksu saadaan pois pyörittämällä puimurissa ja kuivurissa esimerkiksi rehuviljaa

 

K: Miten sadon vastaanotto toimii?

V: Trans Farm Oy ottaa kuminaa vastaan syyskuun alusta seuraavaan kesään, joten vastaanotto on jaksotettu ja se kiertää neljän vuoden syklissä. Sadon voi toimittaa säkitettynä suursäkeissä tai irtotavarana.

 

K: Miten kuminan voi toimittaa tehtaalle?

V: Sadon voi toimittaa Riihimäelle sopimalla kyydin itse tai tilaamalla sen Trans Farm Oy:n kautta. Säkit keräillään kautta Suomen, irtotavaran kuljetukset kauttamme sitoumuksetta. Alle 10 tonnin erät on kätevintä toimittaa säkeissä.

 

K: Paljonko kumina tuottaa satoa?

V: Hehtaarin tuotto on keskimäärin kaksi kuutiota eli noin 800 kg kuminaa. Ensimmäisen satovuoden sato voi nousta jopa 2000 kg/ha.