Käyttökohteen muutokset

- Targa Super 5 SC -valmisteen käyttö sai viimein pysyvän luvan myös kuminan satovuosina käytettäväksi, samalla sen on hyväksytty myös rinnakkaisvalmisteet Pilot, Repex ja Nervure. Huomioi valmisteiden varoaika, kuminalla se on 56 vrk

- Mavrik -valmisteen käyttö kuminakoin torjuntaan ei ole enää sallittu 1.1.2019 jälkeen, jolloin kumina poistui käyttökohteista

Minor use eli hyväksyminen vähäisiin käyttötarkoituksiin

- Goltixin rinnakkaisvalmiste Target SC -valmiste on hyväksytty Minor use -luvalla rikkakasvien torjuntaan kylvövuoden kuminalta. Huomio varoaika, kuminalla se on 60 vrk. Käyttöä satovuosina ei ole hyväksytty jäämätutkimusten puuttumisen vuoksi.