Linkki sähköiseen sopimukseen on lähettetty uutiskirjeessä 23.11.2017 sähköpostitse. Jos kirje ei näy saapuneiden viestien kansiossa, tarkista roskaposti- yms. kansiot.