Vilja-alan yhteistyöryhmän (Vyr) kylvöalaennuste on julkaistu. Tammi-helmikuussa tehdyn tutkimuksen mukaan viime vuoteen verrattuna tulevalla kasvukaudella viljojen ja härkäpavun viljelypinta-alat vähenevät. Vähennys koituu erikoiskasvien kuten mm. kuminan eduksi.

Viime aikoina on puhuttu paljon viljan hinnoista ja viljelyn kannattavuudesta. Vyr’n tutkimuksessa kysyttiin suunnitelmista, joilla parantaa viljelyn kannattavuutta.

Kaikista tiloista 7 % aikoo korvata viljan erikoiskasveilla, kuten kuminalla. Viljatiloista erikoiskasveihin luottaa 10 %.

Lähes neljännes yli 75 hehtaarin viljatiloista on samoilla linjoilla ja pitää näin ollen kuminan ottamista viljelyyn hyvänä tapana parantaa tilan kannattavuutta.

Kumina vaikuttaa kannattavuuteen monin tavoin. Se on arvokas ja aito satokasvi erinomaisine maanparannusvaikutuksineen. Kuminan esikasviarvo erityisesti viljoilla on merkittävä.

Lue lisää tutkimuksesta