Viljelykierron monipuolistaminen on muutakin kuin tukiehto

Monokulttuurien aika on ohi ja pontimena ei yksinomaan ole vain tukiehto. Hyvä ja toimiva viljelykierto parantaa maan kasvukuntoa, tasaa työhuippuja ja vähentää kasvintuhoojien määrää. Se vähentää typpilannoituksen määrää ja ylläpitää maan hiilivarastoa.

Viljelykierto on välttämätön perusta kestävälle maataloudelle ja sen kannattavuudelle. Se auttaa viljelyriskien hallinnassa ja muuttuviin markkinatilanteisiin sopeutumisessa. Jokainen vilja-alasta poistuva auttaat tasapainottamaan viljamarkkinaa.

Optimoi viljelykierto moniulotteisesti

Viljelykierron onnistunut suunnittelu vaikuttaa moniin tekijöihin tilalla. Pohdintaa ohjaa tilan resurssien arviointi ja eri vaihtoehdoilla saavutettavien hyötyjen puntarointi. Vaikka osa hyödyistä konkretisoituu pidemmän ajan kuluessa, kokonaisuuden positiivinen vaikutus on huomattava. Myös vaikutukset lähi- ja peltoluonnon monimuotoisuuteen ovat tärkeitä pölyttäjille ja muille eliöille.

Viisaat valinnat viljelykiertoon

Viljelyn monipuolistamiseen on hyvä lähteä kuitenkin maltilla. Uuden kasvilajin lisääminen vaatii aina jonkin verran opiskelua ja harjoittelua, joten monen uuden lajin viljelijäksi ei kannattane yhdellä kertaa alkaa.

Trans Farm tarjoaa vaihtoehdoiksi kuminaa ja/tai öljyhamppua. Ne ovat myös kannattavia satokasveja, joista sopimustuotannossa maksetaan yli 1000 euroa tonnilta (alv. 0 %). Ne eivät ole hömppäheiniä vaan aitoja, arvokkaita satokasveja, jotka tuovat erityisesti viljatilan viljelykiertoon erityisen runsaasti hyötyjä. Öljyhamppu sopii hyvin myös luomutilan viljelykiertoon.