Kulunut satokausi vahvistaa monipuolisten viljelykiertojen merkitystä etenkin viljavaltaisilla tiloilla. Useiden muiden tekijöiden ohella sääolosuhteet heikensivät tulosta. Sääriskien toteutumista voi keventää valitsemalla viljelykiertoon monivuotisia, syyskylvöisiä ja syväjuurisia kasveja. Myös useampien viljelykasvien eripituiset kasvuajat erilaisine muokkausmenetelmineen sekä kylvö- ja korjuuaikoineen hajauttavat sääriskejä.

Trans Farmin viljelyttämät erikoiskasvit, kumina ja öljyhamppu, vastaavat sääriskien hallintaan ja tuovat kaivattua monipuolisuutta viljelykiertoon. Kannattavuus säilynee selkeästi plussan puolella tulevanakin vuotena, kun molempien kasvien tilityshinta on yli 1000 euroa tonnilta.

Kuva: Kasvintuotannon taloudellinen tulos nettovoittona tai -tappiona ilmaistuna ProAgria Lohkotietopankin aineistojen mukaan. Vuoden 2022 tulos on toteutuneista tuotantokustannuslaskelmista ja vuoden 2023 on laskettu ennakkotulos. Nettovoitto tai -tappio kuvastaa taloudellista tulosta, jossa kaikista tuotoista (satotuotot ja tuet) on vähennetty kaikki kustannukset (muuttuvat, työ ja kiinteät kulut). Lähde: ProAgria 28.11.2023