Tuttua juttua monelta lohkolta. Löytyykö ratkaisu lohkopolon hyvinvoinnin parantamiseksi pitkäntähtäimen suunnitelmallisesta, monipuolisen viljelykierron toteuttamisesta?

Viljelykierto vaikuttaa moniin tekijöihin. Vaikutukset ovat luonteeltaan erilaisia ja niitä pyritään joko lisäämään vaikka kannattavuutta tai vähentämään esimerkiksi työmäärää. Tavoitteena voi olla myös jonkin vaikutuksen rajoittaminen (esim. rikkakasvien määrä). Viljelykiertoa ja sen vaikutuksia tulee pohtia kokonaisuutena ja eri näkökulmista. Ainoastaan talouden kannalta tehdyt valinnat johtavat usein rikkakasvien runsastumiseen ja maaperän rakenteen heikkenemiseen.

Monipuoliset viljelykierrot ylläpitävät kestävää ja vastuullista maataloutta. Viljavaltaisen kierron katkaisee tehokkaasti erikoiskasvit, joista Trans Farm viljelyttää kuminaa ja öljyhamppua. Kummankin kasvin kokonaisvaikutus viljelykierrossa on merkittävä. Ne sopivat erinomaisesti uudistavaan (regeneratiiviseen) viljelyyn. Ne elvyttävät peltolohkon kasvukuntoa parantamalla rakennetta ja lisäämällä eloperäistä ainesta. Esikasviarvo on korkea ja sen vaikutus voidaan havaita viljelykierron kolmella seuraavalla satokasvilla.

Taika tapahtuu pinnan alla, kun peltomaan tila kohenee. Kokonaisviljelyvarmuus kasvaa ja viljelyn kannattavuus paranee.