Pokkiset ovat viljelleet tilaa nyt kolmen vuoden ajan. Viljelykierrossa vuorottelevat kaura, rehuherne, ruis ja öljyhamppu. Myös monimuotoisuuspellot kuuluvat kiertoon.

Öljyhampun monet edut

Alusta alkaen oli selvää, että viljelykiertoon otetaan mukaan erikoiskasveja. Öljyhamppu valikoitui kiertoon useasta syystä. Yksi merkittävä etu korostui erikoisesti, sitä kun ei tarvitse ruiskuttaa, sanoo Henna Pokkinen. Se sopii myös kauempana sijaitseville lohkoille, kun kesän aikana ei vaadita useita tarkkailukäyntejä.

Öljyhamppu kohentaa myös peltoluonnon monimuotoisuutta, se tarjoaa hyvät elinolosuhteet hyödyllisille hyönteisille. Tilan muihin kasveihin verrattuna öljyhampun myöhäisempi korjuuajankohta tasaa syksyn työhuippuja.

Henna Pokkisen mielestä öljyhamppua on helppo viljellä, kun sen kylvää multavalle kivennäismaalle. Siellä menestyy parhaiten.

Kokeile hyvällä maalla

Pokkiset ovat onnistuneet öljyhampun osalta mainiosti kaikkina kolmena vuotena. Tulevaisuudessa öljyhamppu säilyy osana tilan viljelykiertoa. Koska maalajin merkitys korostuu sadon onnistumisessa, savisimmat lohkot vaihdetaan kierrossa muille kasveille. Lohkojen rakennetta pyritään parantamaan ja lisäämään multavuutta.

Henna Pokkinen kannustaa viljelijöitä öljyhampun viljelyyn. Se on helppo erikoiskasvi. Kokeilu kannattaa aloittaa öljyhampulle parhaiten sopivalta lohkolta, lannoittaa riittävästi ja luottaa siihen, että myöhemminkin kylvetty lohko ehtii valmistua syyskuisten päivien lyhentymisen myötä, Henna Pokkinen vinkkaa. Hän myös toteaa, että heillä on joka vuosi puitu öljyhamput samana päivänä, 26.9.

Puintipelko on turha

Ja se puinti. Henna Pokkinen hämmästelee, kuinka moni suorastaan pelkää öljyhampun puintityötä. Pokkisen tilalla puidaan öljyhamput kahdella vanhemmalla Sampolla. Ongelmia ei kolmen syksyn puinneissa ole syntynyt.

Sadot on kuivattu tilanteen mukaan kylmäilma- tai lämminilmakuivurilla. Kolmen vuoden keskisato hehtaarilta on lähellä tuhatta kiloa. Henna Pokkinen on tyytyväinen erikoiskasvivalintaan.