Kuluneen kesän aikana Mustialan opetus- ja tutkimusmaatilan laajalla koekentällä toteutettiin myös öljyhampun viljelykokeilu yhteistyössä Trans Farmin kanssa. Se antoi erinomaisen tilaisuuden tutustua ainutlaatuiseen viljelykasviin, joka pitkästä historiastaan huolimatta on vielä uusi tulokas suomalaisissa viljelykierroissa.

Syyskesällä opiskelijat laskivat koelohkolta kasviyksilöiden määriä (kpl/m2) sekä kaksikotisen hampun hede- ja emikasvien määriä. Myös emikasvien tähkylöiden pituudet mitattiin. Koelohko koostui kolmesta kaistasta, joille kylvettiin eri siemenmäärin Finola-hamppua. Koekaistoilla oli eri esikasvit. Tulokset kootaan loppuraporttiin.

Trans Farmin ja HAMK Muistialan AMK-opiskelijoiden yhteistyöstä kasvaa uusia öljyhamppuosaajia tuleviksi viljelijöiksi ja neuvojiksi!

 

Hämeen ammattikorkeakoulun Mustialan kampuksella opiskelijat opiskelevat pääsääntöisesti maaseutuelinkeinojen koulutuksissa. Tutkintonimike on agrologi (AMK) ja tuleva työpaikka löytyy yleensä maaseutusektorin tehtävistä tai omalta kotitilalta.