Luken erikoiskasvipäivässä esiteltiin monipuolinen kasvivalikoima 10 eri hankkeen voimin. Öljyhamppu ja kumina ovat mukana erikoiskasvihankkeista BioOsake-hankkeessa sekä CN-kasvisyötehankkeessa. Näiden lisäksi Luke toteuttaa Trans Farmin tilaamana öljyhampun viralliset lajikekokeet. Ne sijaitseva useammalla koepaikalla, joista yksi sijaitsee Jokioisilla. Yleisölle näitä koeruutuja esitteli Marjo Keskitalo.

Trans Farmin erikoiskasvit olivat esillä myös Juha-Matti Pihlavan öljyhampun tislausnäytöksessä (BioOsake-hanke) sekä Elias Mantereen hampun siemenen puristudemossa (BioOsake -hanke). Juha-Matti Pihlava otti esille myös luonnonkuminoiden kemiallisen koostumuksen (KuminaGeeni - ja BioOsake -hankkeet).

Juha-Matti Pihlava esitteli ölljyhampun tislausta

Elias Mantere ja öljyhampun siemenen puristusdemo

Tästä linkistä löydät erikoiskasvipäivässä mukana olleet hankkeet.

Sääoloiltaan poikkeuksellinen kevät ja alkukesä hankaloitti monen kasvin kasvua. Varsinkin kevätkylvöiset kasvit ovat olleet kovilla. Moni onkin herännyt pohtimaan kasvilajivalintojaan. Luken tutkimukset lisäävät erikoiskasvitietämystä ja parantavat viljelyvarmuutta.

Monet erikoiskasvit tarjoavat potentiaalisia vaihtoehtoja, joka istuvat hyvin viljapainotteisiin viljelykiertoihin. Valintoja tehtäessä on kuitenkin hyvä huomioida kasvilajien tämänhetkinen satovarmuus ja markkinanäkymät. Monet tutkituista kasveista ovat vielä tulossa, useat ovat jo vakiinnuttaneet paikkansa viljelykierroissa.

Varmoja valintoja viljelykiertojen monipuolistamiseen on kumina ja öljyhamppu. Niiden markkinanäkymät ovat erittäin myönteiset ja sopimuksella tuotetulle sadolle on takuuvastaanotto.