Uusia viljalajikkeita putkahtaa lajikeluetteloon vuositasolla kymmenittäin, ja lajikkeiden määrä on päätähuimaava. Öljyhampulla sen sijaan on laajamittaisemmassa käytännön viljelyssä ainoastaan yksi lajike, Finola. Sen voidaan sanoa olevan jo kunnioitettavaan ikään ehtinyt lajikeseniori kahdellakymmenellä ikävuodellaan.

Tänä keväänä nähtiinkin harvinainen tapahtuma, kun Suomen kansalliseen kasvilajikeluetteloon listattiin uusi öljyhamppulajike. Finola2 on samalta jalostajalta kuin Finola ja pitää suomalaisuuden lippua yllä vientimarkkinoilla jatkossa yhdessä Finolan kanssa. Siemenlisäyksessä Finola2 aloittaa kasvukaudella 2024.

Osana Maa- ja metsätalousministeriön Hiilestä kiinni -hankekokonaisuutta

Öljyhampun lajikekehitystyötä on toteutettu Rikasta ravintoa hiilinielusta - öljyhamppu -hankkeen puitteissa. Hankkeen tavoitteena on vahvistaa öljyhampun elintarvikekäyttöä sekä kehittää öljyhampun prosessointia ja öljyhamppupohjaisia tuotteita. Viralliset lajikekokeet on tehty hankkeen kuluessa. Uusi lajike vahvistaa hankkeelle asetettujen tavoitteiden täyttymistä.

 

Jyväkoko kasvaa ja lehtivihreäpitoisuus alenee

Lajikelistalle pääsyn edellytyksenä on, että uusi lajike on mittarilajikkeeseen verrattuna parannus joko agronomisesti tai laadullisesti. Viralliset lajikekokeet toteutetaan kaksivuotisina ja öljyhampulla koepaikkoja on viisi. Finola2 oli virallisissa lajikekokeissa v 2021-2022.

Finola 2:n lajikelistauksen kriteerit liittyivät erityisesti laadullisiin ominaisuuksiin. Suurempi jyväkoko parantaa merkittävästi saantoa siemenen jatkojalostuksessa esim. kuorituksi siemeneksi. Isompi jyväkoko mahdollistaa myös vaikeimpien ja laatua heikentävien rikkaruohojen poissaannin lajittelun tehostuessa. Alhaisempi lehtivihreäpitoisuus on merkki tasaisemmasta tuleentumisesta, mikä puolestaan parantaa laatua elintarviketuotannossa.

Öljyhamppu pärjää kannattavuusvertailussa

Erikoiskasveilla on nyt hyvät tuottonäkymät. Viljelyn kannattavuusvertailuissa esimerkiksi öljyhamppu pärjää tällä hetkellä varsin hyvin.

Elintarvikelaadun täyttävästä öljyhampusta maksetaan noin kaksi ja puolikertaisesti verrattuna tämän hetken rypsin ja rapsin hintoihin. Keskisadoilla laskettuna öljyhampun sadosta maksetaan tällä hetkellä jopa 200 eur/ha enemmän kuin rypsistä.

Öljyhampun lannoituskustannus on hieman muita öljykasveja pienempi ja kasvinsuojelukustannuksia ei tule. Eikä kulu myöskään aikaa ruiskutustraktorin hytissä päivystäessä. Edellä mainitut tuotantopanossäästöt edelleen kasvattavat eroa kannattavuudessa öljyhampun eduksi.

Kiinnostuitko öljyhampun viljelystä? Ota yhteyttä numeroon 019779620 ja kysy lisää!