Nordic Caraway on vuosien ajan tutkinut kuminan eri komponenttien funktionaalisia ominaisuuksia ja löytänyt koostumuksen, jota voidaan käyttää rehujen lisäaineena ja jolla on merkittävä vaikutus tuotantoeläinten suoliston mikrobikantaan. Yhdisteen on osoitettu estävän mm. salmonellan, kolibakteerin ja kampylobakteerin kasvua tehokkaammin kuin kaupalliset antibioottivalmisteet. Vaikutus on osoitettu sekä in vitro- että in vivo-testeillä EFSA-hyväksytyssä alan johtavassa tutkimuslaboratoriossa. 

Kuminaöljy valmistetaan kuminan siemenestä vesihöyrytislaamalla ja se on täysin luonnollisista aineista koostuva. Sen käytöllä voidaan merkittävässä määrin korvata antibiootteja ja parantaa tuotantoeläinten terveyttä. Tämä merkittävä keksintö mahdollistaa antibioottivapaiden rehujen käytön myös niillä markkinoilla, missä tällä hetkellä rutiininomaisesti lisätään rehuihin antibiootteja tuotantoeläinten terveyden ja tuottavuuden varmistamiseksi. 

”Myytävä tuote tulee olemaan käyttöoikeuteen ja tietotaitoon perustuva lisenssi, joka mahdollistaa tuotannon ja markkinoinnin eri alueilla sekä toiminnan skaalamisen”, toteaa Nordic Carawayn toimitusjohtaja Juha Hemminki. 

Innovaation kaupallistaminen vaatii vielä työtä ja investointeja, mutta näkymät ovat hyvät ja tämän kaltaiselle täysin luonnollisista aineista koostuvalle antibioottiselle ainesosalle on tarvetta. Kaupallistamisen myötä suomalaisella kuminaöljyllä voidaan torjua globaalisti antibioottiresistenssin syntymistä. Suomen maataloudelle tämä innovaatio avaa mahdollisuuksia kuminan kokonaiskäytön kasvattamiseen sekä viljelyalan lisäämiseen nykyisestä noin 20.000 hehtaarista. Vuosikymmenten kokemus kuminasta on mahdollistanut ennakkoluulottoman uusien ominaisuuksien löytämisen ja kokemus tuotannosta mahdollistaa myös tuotannon laajennuksen menekin kasvaessa.

Nordic Caraway on keksinnöllään ehdolla valtakunnallisen Agri-INNO -palkinnon saajaksi ja valittu finalistien joukkoon. Agri-INNO -palkinto jaetaan vuosittain suomalaiselle henkilölle, ryhmälle, yhteisölle tai yritykselle, joka on kehittänyt alaa tukevan innovaation. Se myönnetään innovaatiolle, joka tuo toimialalle positiivista imagoa ja josta voi kehittyä kansainvälisestikin merkittävä tuote tai palvelu. 

”Suomalainen kumina on jo nyt 99 %:sti vientituote. Myös uusi antibakteerinen valmiste ja sen lisenssioikeus nähdään pääasiassa vientituotteena”, Hemminki toteaa. 

Agri-INNO -palkinnon voittaja selviää Maatalouskonemessuilla to 13.10.2022.