Kuminan hinta seuraa viljan hinnan muutoksia viiveellä. Viljan hinta vaikuttaa viljelysuunnitelmiin niin meillä Suomessa kuin muuallakin. Nykyisessä tilanteessa kuminapinta-alat vähenevät. Tämä johtaa alempaan kokonaissatoon kysynnän kuitenkin säilyessä vakaana. Lopputuloksena kuminan hinta nousee viimeistään vuoden päästä. Tätä seuraavien vuosien hinnan odotetaan säilyvän korkeina.

Kuminan kannattavuutta pohdittaessa kannattaa huomioida sen positiiviset vaikutukset viljelykierrossa. Rotevajuurisena se muokkaa tehokkaasti maan rakennetta ja jättää jälkeensä runsaasti eloperäistä ainesta. Kuminan esikasviarvo on omaa luokkaansa, se parantaa seuraavien viljelykasvien satoa jopa kolmen kasvukauden ajan.

Lue tuoreesta Agrimedian jutusta, mitä kuminamaille kuuluu juuri nyt. Samassa myös asiaa hintaodotuksesta.