Toisen osan kysymyspatteri toimitetaan tuottajillemme lähipäivinä. Siinä tiedustellaan sadonkorjuuseen ja saatuun satoon liittyiä tietoja.

Molempien kyselyiden vastauksia ristiintaulukoimalla saadaan selville kattavasti satoon vaikuttavia tekijöitä. Näitä tietoja käytetään viljelyohjeen tarkentamiseen ja parhaiden viljelykäytäntöjen luomiseen.

Seuraavasssa muutama saatuihin vastauksiin perustuva ennakkotieto. 

Vastaajista viidennes ilmoitti tuotantomuodoksi luomun. Öljyhamppulohkoilla yleisin esikasvi oli kevätvilja (65 %) ja yleisin muokkaustekniikka oli kevytmuokkaus (55 %). 

57 % vastaajista ilmoitti perustaneensa hamppukasvustot aluskasvin kera. Yleisin aluskasvi oli apila (33 %), loput olivat nurmia tai nurmiseoksia.

Lisää tuloksia on luvassa, seuraa siis kotisivuamme ja uutiskirjeitämme.