Matrigon ruiskutusta suunniteltaessa on varmistettava kuminan kasvutilanne. Kuminassa tulisi olla vähintää 6 kasvulehteä ruiskutushetkellä. Tätä pienemmät kuminat voivat vioittua pahasti ruiskutuksesta tai kuolla pois. Kasvuston olleessa pienempää suositellaan rikkatorjuntana kasvuston niittämistä

Matrigon käsittelyn voi tehdä sekä tänä vuonna kylvetylle kuminalle että satovuoden kuminalle puinnin jälkeen. Paras teho saadaan, kun ruiskutus tehdään aamupäivällä ilman kosteuden olleessa suuri ja lämpötilan ollessa vähintään +12 C°. Korkeampi lämpötila tehostaa aineen vaikutusta.

Matrigon tehoaa erityisesti syväjuurisiin rikkakasveihin kuten ohdakkeeseen ja valvattiin. Lehtivaikutteisena se tehoaa myös hyvin pensasmaisiin jopa 20 cm korkeisiin saunakukkiin.

Suositeltava ainemäärä kuminalle on 130-140 g/ha. Etenkin saunakukkaa torjuttaessa suositellaan käytettäväksi lisäksi myös kiinnitettä, sillä saunakukan lehtipinta-ala on hyvin pieni.

Tarkista pellon rikkatilanne, huomioi sääennusteet ja suuntaa pellolle.