Viljelykiertojen monipuolistaminen on hyödyllistä monesta näkökulmasta. Yksittäisen tilan kannalta useamman, erityyppisen kasvin viljely lisää riskien hallintaa muuttuvissa tuotanto-olosuhteissa ja markkinatilanteissa. Hyvin toteutettu viljelykierto parantaa sadon laatua ja määrää edullisten esikasvivaikutusten ansiosta. Isommassa mittakaavassa viljelykiertojen monipuolistamisella on huomattava merkitys ilmastonmuutoksen rajoittamisessa.

Viljelykiertojen monipuolistamiseen on tarjolla useita keinoja. Erikoiskasvit, öljy- ja palkokasvit ovat vaihtoehtoja, jotka soveltuvat monelle. Erilaiset viljelymenetelmät, kuten seos- ja sekaviljely, lisäävät mahdollisuuksia. Samoin alus-, kerääjä- ja viherlannoituskasvit sopivat viljelyn monipuolistajiksi.

Uuden kasvilajin valintaan tai viljelymenetelmän käyttöönottoon vaikuttaa monet tekijät. Valintaa on pohdittava tilan resurssien kautta ja saavutettavien hyötyjen puntarointi on tehtävä huolella. Vaihtoehtojen rajaaminen vaatii perehtymistä ainakin kasvinsuojeluun ja lannoitukseen sekä markkinatilanteeseen että sopimusviljelymahdollisuuteen.

Trans Farmin vaihtoehdot sopivat monelle

Maaperän hyvän rakenteen ylläpitäjänä erikoiskasveista syvä- ja vahvajuuriset kasvit kuten Trans Farmin sopimusviljelykasvit kumina ja öljyhamppu sopivat hyvin monipuolistamaan viljelykiertoa. Näiden viljely lisää maan eloperäistä ainesta ja huokosrakennetta. Kummankin esikasviarvo etenkin viljoille on hyvä. Näiden gluteenittomien kasvien viljely ei vaadi erityiskalustoa, vaan viljelytoimet onnistuvat tavanomaisilla viljatilan koneilla ja laitteilla. Lue lisää Trans Farmin erikoiskasveista.

Sekä kumina että öljyhamppu ovat ilmastoviisaita tuotantokasveja. Niiden viljely lisää peltomaahan sitoutuneen hiilen määrää ja ne ovat omalta osaltaan mukana vähentämässä hiilidioksidipäästöjä. Kumpikin jättää jälkeensä suuren määrän biomassaa ja juurieritteitä. Osa näistä muokkautuu maahan pysyväksi hiilivarastoksi.

Trans Farm tekee tuotantosopimuksia sekä kuminasta että öljyhampusta kasvukaudelle 2022.

Pohjusta tulevaa jo nyt. Ota yhteyttä ja kysy lisää sähköpostitse osoitteella [email protected] tai soita numeroon 045 7750 0070 / Sari Yli-Savola.