Maa- ja metsätalousministeriö on myöntänyt huomattavan rahoituksen yritysten yhteishankkeelle, jonka tavoitteena on vahvistaa öljyhampun elintarvikekäyttöä sekä kehittää öljyhampun prosessointia ja öljyhamppupohjaisia tuotteita. Tärkeä osa hanketta on myös elintarvikekäytön vaatimukset täyttävän öljyhampun viljelyn edistäminen.

Kehityshankkeen myötä öljyhampun merkitys kasvaa niin sopimusviljelyssä ja elintarviketuotannossa kuin hiilensitojana.

Lue lisää Hiilestä kiinni -hankkeesta