Erikoiskasviosaamisesta kuminan tuottajana tunnettu Trans Farm on ottanut askeleen kohti uutta ja panostaa nyt vahvasti öljyhamppu-liiketoimintojen kehittämiseen. 

- Toimintojen laajentaminen öljyhampun sopimusviljelyyn ja prosessointiin on luonteva askel meille, toimitusjohtaja Jyrki Leppälä toteaa. 

Kotimaisen öljyhampun käyttöä teollisessa mitassa on rajoittanut raaka-aineen saatavuus sekä puute alkutuotannon ja elintarvike- ja rehuvalmistajien välissä toimivasta komponenttien teollisen mitan jalostuksesta. Tässä Trans Farm näkee mahdollisuuden. Kuluttajatuotteisiin ei tähytä. Visiona on sopimusviljelyn kautta taata raaka-aineen saatavuus ja hoitaa jatkoprosessointia eri jakeiksi edelleen hyödynnettäväksi kuluttajatuotteita valmistavalle teollisuudelle.

- Kasvavaan markkinaan tarvitaan uusia toimijoita. Hamppua jalostava ketju hyötyy siitä, että voimme kukin keskittyä ydinosaamiseemme, Leppälä mainitsee. 

Öljyhamppua viljellään Suomessa nyt noin tuhannella hehtaarilla. Trans Farmin tavoitteena on alan tuplaaminen kahtena seuraavana vuonna. Viljelysopimuksia tehdään satokaudelle 2021 syyskuusta lähtien. 

Maailmalla hampun viljelyala on yli kaksinkertaistunut viimeisen kymmenen vuoden aikana. Tuottaja-alueista Eurooppa on isoin, täällä viljellään noin kolmannes koko maailman hamppualasta. Öljyhampun viljelyn valtalajike on Suomessa jalostettu FINOLA, jota kasvaa noin kolmanneksella maailman öljyhamppualasta. Kotimaassa FINOLA on ainoa viljelyssä oleva lajike. 

Lisätietoja öljyhampun viljelysopimuksista tulossa lähiviikkoina.