Huolellinen valmistautuminen puintikauteen kannattaa aloittaa jo nyt. Kun kaikkien etu on mahdollisimman puhdas raakaerä, on syytä kiinnittää erityinen huomio puimurin, kuivurin ja varastotilojen puhtauteen. Tarkista myös laitteiden ja koneiden kunto, tee myös tarvittavat huolto- ja kunnossapitotyöt ajoissa. Älä unohda kosteusmittaria!

Lue lisää kuminan sadonkorjuusta Viljelyoppaastamme ja katso havainnollinen puintivideomme. Näillä neuvoilla ja vinkeillä onnistut! 

Ohessa kuitenkin muutamia huomioinarvoisia näkökulmia:

 

Panosta raakaerän puhtauteen!

Rikkakasvin siemenistä ja muusta roskasta mahdollisimman puhdas kuminan raakaerä on sekä tuottajan että kuminatehtaan etu. Valmistaudu kuminan sadonkorjuuseen siivoamalla ja puhdistamalla korjuuketjun koneet ja laitteet sekä varastotilat. Tee tarvittavat huolto- ja kunnossapitotyöt. Älä unohda tarkistaa kosteusmittaria!

Juolavehnän tai saunakukan valtaamat lohkot

Toisen satovuoden kasvustoissa näkee usein laajoja juolavehnän tai saunakukan valtaamia alueita. Tällöin on arvioitava tarkoin, kannattaako näitä lohkoja puida lainkaan. 

Jos eri satovuosien kuminalohkojen puhtaus vaihtelee silmin nähden, kannattaa näiden sadot toimittaa kuminatehtaalle omina erinään. Eri kuminalajikkeet voi edelleen puida ja varastoida yhtenä eränä, mikäli rikoista ei ole ongelmaa.

Juolavehnä

Juola on erittäin hankala rikka kuminan joukossa. Mikäli sitä on kuminasadon joukossa erityisen runsaasti, lajittelu vaikeutuu ja lajittelutappio kohoaa. Useimmat juolavehnäkannat lienevät gluteenipitoisia, jolloin luontaisesti gluteenittoman kuminan arvo laskee.Tulevalla kaudella juolavehnän määärä on myös hinnoitteluperuste.

Saunakukka

Ensimäisen satovuoden kuminalohkot ovat yleensä melko puhtaita, saunakukkaa näkee harvakseltaan. Ongelma kasvaa toisella kaudella ja yleensä aiheuttaa eniten harmia mahdollisella kolmannella satokaudellla. Saunakukka hankaloittaa puintia ja lisää lajittelutappiota.

Jos lohko on lohko on täysin saunakukan valtaama, murskaa se mahdollisimman pian, jottei kukkivien yksilöiden siemet valmistuisi.

Valitse puintilinjat tarkoin!

 

Kuminan kosteus

Kuminan puintikosteus vaihtelee olosuhteiden mukaan 15 - 40 % välillä. Optimaalisinta olisi saada sato talteen alle 25 % kosteudessa.

Kuivaa kumina hellävaraisesti n. 50 asteessa noin 10 prosentin kosteuteen, niin erä säilyy hyvin ja kestää varastoinnin aikaisen mahdollisen takaisinkostumisen. Sadon vastaanottokosteuden tuee olla alle 10 %.