Kehityshankkeen tavoitteena on kartoittaa öljyhampun biomassan mahdollisuuksia ja luoda siitä uutta liiketoimintaa. Hankkeessa mm. pilotoidaan uusia tapoja organisoida öljyhampun biomassan hankintaketjua sekä biomassan tuotantoa ja myyntiä niin, että jo lyhyellä aikavälillä päästään kannattavan kasvun vaiheeseen.

 ”Nyt saatu Business Finland -rahoitus on osoitus siitä, että rahoittaja uskoo suomalaisten yritysten mahdollisuuksiin kehittää kansainvälisestikin kilpailukykyistä liiketoimintaa kasvipohjaisten proteiinilähteiden ympärille”, toteaa toimitusjohtaja Jyrki Leppälä.