Kuminaa on monesti kiitelty siitä, että sen voi kylvää myöhään, kesäkuun lopullakin kylvetyt taimet ehtivät kasvaa talvehtimiskuntoon. Tämä on helpottanut rikkakasvien torjuntaa mutta samalla luonnon tarjoama kevätkosteus menetetään varsinkin tavanomaisen kylvötavan yhteydessä.

Kylvä kumina siis maan kosteustilanne huomioiden. Tavanomaisessa kylvössä pieni kuminan siemen tarvitsee itääkseen kosteutta sekä tasaisen ja hienojakoisen kylvöalustan. Jyräystä suositellaan, ja sen voi toteuttaa vaikka oheisen kuvan keinoin. Suorakylvössä taimettuminen onnistuu parhaiten kun maa on hyvin murustunutta eikä olkea ole liiaksi.

Kaksi työvaihetta kerta-ajolla keväällä 2019 (Kuva: Tero Mikkola)