Kuminan kasvinsuojelu 2017

Lasse Matikainen ViljelijänBerneriltä muistutti kuulijoita jälleen kerran siitä, että kylvövuoden kasvinsuojelu, kapeasta ja hintavasta valmistevalikoimasta huolimatta, on investointi satovuosille. Kylvövuonna viljelijällä on kaksi tärkeää tavoitetta: saada kumina taimettumaan tasaisesti ja onnistua rikkakasvitorjunnassa.

Jos kuminan taimettuminen epäonnistuu, on todennäköisin syy liian syvä kylvö. Kuminan taimi on alkuvaiheessa hyvin hento eikä se jaksa ponnistaa maan pintaa juurikaan 1,5 senttiä syvemmältä. Myös kuorettuminen on uhkaa pikkusia taimia. Suorakylvössä on etanat tehneet tuhojaan juuri taimettuneessa kuminakasvustossa. Lasse suosittelee kylvämään kuminan aikaisin, toukokuulla. Jos tällöin taimettuminen epäonnistuu, ehditään vielä tehdä uusintakylvö suhteellisen ajoissa kuminan talvehtimista ja ensimmäistä kukintaa ajatellen.

Lasse kertasi yleisimmät syyt rikkakasvien torjunnan epäonnistumiseen kuminamailla. Yleisin syy lienee se, että on myöhästytty ensimmäisestä ruiskutuksesta. Tällöin kumina on jo tullut taimelle eikä kestä ruiskutusta. Toinen syy on se, että kakkosruiskutus on tehty liian myöhään, jolloin rikat ovat kasvaneet liian suuriksi. Jos rikkakasvipaine on kova, kannattaa kuminat ruiskuttaa vielä kolmannen kerran. Katso tästä ViljelijänBernerin ohjeet kylvövuoden ruiskutuksiin.

Saunakukka

Saunakukka on edelleen kuminan ongelmallisin rikkakasvi. Se itää ja taimettuu vapusta kasvukauden loppuun. Kuminan tapaan se on talvehtiva ja kerrankukkiva kasvi. Saunakukka päihittää kuminan taistelussa kasvutilasta ja hankaloittaa puintia. Saunakukan torjunta lähtee kuminalohkon valinnasta. Jos tiedät lohkolla olevan saunakukan runsas siemenpankki, ei kuminaa kannata tälle lohkolle kylvää (kuva 1). Saunakukkaisilla lohkoilla suojakasviin kylvetty kumina ei menesty. Mikäli kylvövuoden ruiskutusohjelma ei ole toteutunut toivotunlaisesti, voidaan saunakukkaa voidaan torjua syksyllä Matrigon 72 SG -valmisteella sekä kylvö- että satovuonna.

Kuva 1: Satovuosi... kumpaa korjata, saunakukkaa vai kuminaa? Kuva Lasse Matikainen

 

Senkorin käyttö

Minor use -luvalla käytettävän Senkor 600 SC -valmisteen käytöstä kuminalla Lasse muistutti, että sen käyttö on mahdollista kylvövuoden leväällä ennen kuminan taimettumista yhdessä Fenix-valmisteen kanssa. Kosteat olosuhteet ja runsaat sateet ovat riski Senkorin käytölle. Kosteus lisää valmisteen tehoa kohtalokkaasti kivennäismailla. Senkoria ei voida suositella käytettäväksi kivennäismaila lainkaan. Ohjeistus on tarkentunut myös savimaille (0,15 - 0,25 l/ha) ja multamaille (0,25 - 0,3 l/ha).

Juolavehnän torjunta

Juolavehnän ja muiden heinämäisten rikkojen torjuntaan on tarjolla Targa Super -valmiste. Sen virallinen hyväksyntä koskee vain kylvövuotta. Kuten vuonna 2016, Targalle haetaan erikoislupaa, jonka turvin sitä voidaan käyttää myös satovuosina. Juolaan tehoaa 3/ha virallisen käyttösuosituksen mukaan mutta järkevintä on käyttää valmistetta 2 l/ha + SitoPlus -kiinnite 0,2 l/ha. Satovuosina juolavehnän torjuntahetki on silloin, kun juolan lehdet ovat nousseet kuminakasvuston yläpuolelle ja juuret ovat kehittyneet valkoisiksi (kuvat 2 ja 3). Targasta voi tehdä tankkiseoksen koiaineen kanssa, ruiskutusajankohta on usein sama.

Kuva 2: Juolavehnän torjuntahetki - juurten tulisi olla tämännäköisiä. Kuva Lasse Matikainen.

Kuva 3: Juolavehnän torjuntahetki - juolavehnän lehdet näkyvät kuminakasvuston yllä. Kuva Lasse Matikainen

Huomioi, että ruiskutussää on käyttömäärää tärkeämpi. Kun ilman kosteus on yli 70 %, se varmistaa hyvän tehon jo alhaisillakin käyttömäärillä. Paras ruiskutushetki on hyvin aikainen aamu.

Satovuoden kevät

Satovuosina kevätitoisten rikkakasvien torjuntaan on käytettävissa Goltix 70 WG -valmiste. Se tehoaa sirkkalehtiasteen savikkaan, pillikkeeseen, linnunkaaliin ja sanakukkaan (kuva 4) hyvin aikaisin keväällä käyttömäärällä 1,0 - 1,5 kg/ha.

Kuva 4: Satovuoden keväällä Goltix 70 WG tehoaa vain pieneen, sirkkalehtiasteen saunakukkaan. Jos taimessa on jo liuskaisia kasvulehtiä, ei Goltix enää tehoa. Kuva Lasse Matikainen

Kuminakoin torjunta

Kuminakoin toukat voi tuhota pahimmillaan koko sadon, jos ruiskutusten kanssa ei olla oikeaan aikaan hereillä. Ruiskutusten kohde on siis toukka, joka on kuoriutunut kuminan auvautumattomassa kukinnossa. Toukka syö nuppuja ja siemenaiheita. Se kuoriutuu, kun tehoisa lämpösumma alkaa olla noin 130 astetta ja kuminan kukinta alkaa olla käsillä. Tämä ajoittuu yleensä toukokuun loppuun.

Toukat ovat alkuvaiheessa pieniä, noin puolen sentin mittaisia. Niitä ei havaitse ellei mene kuminapeltoon ja murra kukintoja. Jos toukkia löytyy vaikka vain muutama, se on merkki torjunnan tarpeesta. Kuminakoin toukan torjuntaan on hyväksytty Karate Zeon - ja Mavrik 2 F -valmisteet. Niitä ei saa käyttää kukkivaan kasvustoon vaan vain aivan kukinnan alkuvaiheessa. Cyperkill 250 EC:n käyttö on sallittu vielä vuonna 2017, tämän jälkeen se poistuu rekisteristä ja käyttö on kielletty.  Kuminakoin toukkaan puree myösTurex 50 WP -valmiste, jolla on luomuhyväksyntä.

Kuva 5: Kuminakoi tihutyössään. Kuva Lasse Matikainen