Luomukuminan viljely

Luomukuminalle on maailmalla jatkuva kysyntä mutta sen tuotanto tavanomaisen tuotannon tavoin on haasteellista. Ongelmaksi nousee riittävän tehokas kasvinsuojelu niin rikkakasvien kuin kuminakoin osalta. Monesti luomukuminan tuotannossa satoa voidaan odottaa vain ensimmäiseltä satovuodelta.

Luomukuminan tuotannossa rikat on torjuttava ilman kemiallisia torjunta-aineita. Jäljelle jää mekaaniset kasvinsuojelutoimenpiteet. Lohkovalinnallakin on merkitystä, kumina tulee kylvää rikoista mahdollisimman puhtaalle lohkolle. Sitkeähenkistä kuminaa voidaan niitää kylvövuonna useaan otteeseen ilman, että kasvi menettää elinvoimaansa. 

2010 -luvun alussa MTT:n ja Jyväskylän ammattikorkeakoulussa tutkittiin kuminan penkkiviljelyä, jonka todettiin sopivan luomuviljelyyn. Kokeessa kumina kylvettiin penkkeihin, joiden väli oli 75 cm. Penkin päällä oli kaksi seitsemän sentin levyistä kylvönauhaa noin kymmenen sentin etäisyydellä toisistaan. Kylvövuonna penkit harattiin kolmeen kertaan; ensimmäisen kerran heti taimettumisen jälkeen, toinen kerta pari viikkoa ensimmäisen harauksen jälkeen. Kolmannen kerran harattiin elokuussa. Satovuonna pelto harattiin toukokuun puolivälissä. Penkkiviljelykoe antoi rohkaisevia kokemuksia rikkojen mekaanisesta torjunnasta ja sen arvellaan sopivan luomutuotantoon

Lue tästä lisää kuminan penkkiviljelystä sekä Pekka Perkiömäen opinnäytetyöstä.

 

Kuminakoin torjuntaan on luomussa hyväksytty Turex 50 WG -valmiste. Rengaspunkkia torjutaan vain riittävällä kasvinvuorotuksella.