Kuminan vastaanotto

Kuivauksen jälkeen kumina tulee varastoida niin, että se on suojassa kosteudelta sekä eläinten ja lintujen jätöksiltä. Irtokumina säilyy parhaiten kannellisessa siilossa ja suursäkkeihin pakattu kumina säältä suojattuna, katetussa tilassa. Kuminaa ei saa varastoida avonaisessa laarissa tai suojaamattomassa peräkärryssä.

Vastaanottoaikataulu

Kuminan vastaanottoaikataulu on luotu jo edellisenä syksynä, kun kuluvan kauden sopimukset on tulostettu. Se perustuu postinumerojärjestelmään sekä viljelijöiltä saatuun tietoon satoa tuottavista pinta-aloista. Järjestelmä on täysin laskennallinen eikä huomioi esim. kasvukauden olosuhteita. Aikataulu kiertää vuosittain niin, että kaikille sopimusviljelijöille osuu sekä alku- että loppukauden vastaanottoaikoja neljän vuoden välein. Virallinen vastaanotto alkaa syyskuun alussa Jos viljelijä omasta tahdostaan haluaa tuoda kuminat elokuussa tai muuten huomattavasti annetun aikataulun ulkopuolella, peritään erästä ruuhkamaksu - 3 c/kg.

Satoarvio

Elokuun alussa lähetetään  sopimusviljelijöille satoarviolomake, joka tulee palauttaa annettuun määräpäivään mennessä.  Viljelijän itsensä tulee huolehtia satonsa ilmoittamisesta.

Satoarvio toimii sekä myynnin että kuljetusten suunnittelun perustana. Palautettu satoarvio vahvistaa kuminaerän vastaanoton. Jos sato on jostain syystä epäonnistunut eikä toimitettavaa satoa ei tule, on tämäkin tieto tärkeä ja se tulee ilmoittaa kuminatehtaalle.

Satoarviolomakkeella kysytään satotietojen lisäksi kuminasadolle käytetyt kasvinsuojeluaineet. Tämä siksi, että useat kuminaa ostavat asiakkaat ovat tiukentaneet ostokriteereitään nimenomaan torjunta-aineiden käytön osalta. Ruiskutusmääriä tai käyttöpäivämääriä ei tarvitse ilmoittaa, paitsi Mavrik 2F-valmisteen osalta. Muiden aineiden osalta lisätietoja kysellään tarvittaessa myöhemmin puhelimitse

Pakkaustapa

Noin puolet kuminastaotetaan vastaan irtotavarana. Kippaus kaatokuiluun onnistuu tavanomaisilta lavoilta ja peräkärryiltä. Myös useamman viljelijän yhteiset sekaerät otetaan vastaan, kunhan rahtikirjalla tai muuten on ilmoitettu erän jakosuhde tilitystä varten.

Toinen puoli kuminasta toimitetaan suursäkkeihin pakattuna. Suursäkit tulee olla käyttämättömiä, puhtaita ja elintarvikelaatuisia. Trans Farm Oy myy 2 m3:n kertakäyttösäkkejä, jotka varmasti soveltuvat käyttötarkoitukseensa.Pienet, alle kymmenen tonnin, erät on kätevintä toimittaa säkeissä varsinkin, jos kuljetus tilataan Trans Farmin kautta.

Kuljetustapa 

Kuminan kuljetuksen voi järjestää itse tai tilata sen Trans Farm Oy:n kautta. Jos viljelijä huolehtii kuljetusjärjestelyistä itse, tulee tuontipäivä varata hyvissä ajoin. Käytäntö on osoittanut, että tuontiaika menee monesti noin parin viikon päähän ajanvaraushetkestä. Omalla kyydillä voi tuoda sekä säkkejä että irtotavaraa. Kuminat voi tuoda omin voimin traktori- tai kuorma-autokuormin tai ostaa kuljetuksen kuljetusyritykseltä. Täyden rekkakuorman (n.30 tn) kippaamiseen kuluu aikaa noin kaksi tuntia.

Trans Farm Oy tarjoaa kuljetusta erityisesti suursäkeille. Yhteistyökumppanina toimii VR Transpoint Oy. Kuljetukset kattavat koko Suomen. Kuljetushinta muodostuu nostomaksusta ja säkkihinnasta (e/kpl) etäisyyden mukaan, lisäksi hintaan lisätään kuukausittain tarkistettava polttoainelisä. Autoissa on HIAB-nosturit ja kuorman lastaus tapahtuu auton viereltä, kuormalavoja ei tarvita noston tai kuljetuksen yhteydessä. Irtotavaran kuljetuksiin Trans Farm Oy:llä on varsin rajalliset mahdollisuudet. Paikallisten kuljetusliikkeiden toimintasäde on noin 250 kilometriä Riihimäeltä ja minimierän koko noin 10 tonnia.

 

Kuljetusjärjestelyt

Kun satoarvioita on vastaanotettu riittävästi ja kokonaissatoarvio alkaa hahmottua, päästään suunnittelemaan ajoaikatauluja tarkemmin. Kuminansa itse tuovien osalta odotetaan aktiivisuutta tuontiajan varauksen suhteen.

Trans Farmin kautta tilatut noudot järjestellään sopivaan ajojärjestykseen kuminan määrän ja nouto-osoitteiden perusteella. Tarkoituksena on ajaa mahdollisimman taloudellisesti ja täysin kuormin. Irtokuorman maksimikoko on yleensä noin 30 tonnia, säkkejä täyteen autoon mahtuu 32 - 36 kappaletta.

Nouto ei koskaan tule yllätyksenä. Kun kuljetusliike on vahvistanut ajopäivän, siitä tiedotetaan viljelijälle ensin tekstiviestillä ja sitten postitse lähettävällä rahtikirjalla toimintaohjeineen vähintään viikkoa ennen noutopäivää. Kun nouto lähestyy, autonkuljettaja vahvistaa vielä tarkemman saapumisajan. Mahdollisista viimehetken muutoksista tai force majour -tilanteissa otetaan aina yhteyttä viljelijään puhelimitse. Mikäli annettu noutopäivä ei sovi, kannattaa ottaa heti yhteyttä Trans Farmille, jotta kuormia voidaan järjestellä uudelleen.

Sadon käsittely tehtaalla ja tilityskäytäntö

Kaikista vastaanotetuista eristä mitataan kosteus ennen lajittelua. Kaikki erät lajitellaan, jonka jälkeen lasketaan puhtaus ja määritetään mikrobiologinen laatu. Ensimmäinen tilitys maksetaan keskimäärin 30 vuorokauden sisään vastaanottopäivästä. Tässä tilityksessä huomioidaan eräkohtaiset lisät ja vähennykset. Ensimmäisen tilityksen aikaisin maksupäivä on kuitenkin 15.10. Tällöin kauden perushinta on vahvistunut.

Kuminaerä jää odottamaan varastoon sopivaa asiakasta. Kun tämä löytyy, erä pakataan ja lähetetään maailmalle.

Erästä maksetaan heinäkuun lopulla jälkitilitys, jonka suuruus on kaikille sama.